Bild; Bättre analysmetod ur LTU forskning ger säkrare jänvägstrafik
Bättre analysmetod ur LTU forskning ger säkrare järnvägstrafik enligt teknologie doktor Yuan Fuqing

Säkrare järnvägstrafik med intelligent lösning för underhåll

Genom att använda metoder för intelligent feldiagnostik för analys av underhållsdata i järnvägssystemet, t ex elmotorer i växelsystem, kan tågtrafiken bli säkrare. Det framgår av ny forskning vid Luleå tekniska universitet. Välkänt är det faktum att svensk järnvägstrafik ofta har stora problem under kalla vintrar, ett problem som kan minskas.

Bild; Teknologie doktor Yuan Fuqing, Luleå tekniska universitet
Teknologie doktor Yuan Fuqing vid Luleå tekniska universitet har förbättrat en välkänd teknik för felanalys som när den används kan ge säkrare järnvägstrafik.

- En noggrann och effektiv feldiagnos kan garantera att den som förvaltar, och den som trafikerar järnvägen tar rätt underhållsbeslut och därmed förbättra järnvägssystemets tillgänglighet och att minska underhållskostnaderna, säger Yuan Fuqing, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.

I en jämförande studie mellan två analysmetoder har Yuan Fuqing, doktorand inom avdelningen för Drift, underhåll och akustik vid Luleå tekniska universitet hittat ett optimalt sätt att tidigt identifiera fel i järnvägssystemet. Han har jämfört Support Vector Machine (SVM) med andra välkända tekniker för felanalys inom drift- och underhållsområdet, t ex Artificial Neural Network (ANN). Genom att på olika sätt förbättra SVM har Yuan Fuqing kunnat slå fast att det är den bästa metoden.

Bild; Rött mönster anger fel medan det blå är ett friskt mönster
Det röda mönstret anger fel medan det blå anger ett friskt mönster. Det är grunden för att kunna diagnostisera fel med hjälp av SVM, en teknik som Yuan Fuqing teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet förbättrat.

- SVM är en utmärkt teknik för att identifiera och känna igen olika mönster men för att få ut en korrekt diagnos ur tekniken är det nödvändigt att utvinna lämpliga egenskaper ur den vilket jag har gjort genom att på olika sätt optimera metoden, säger han.

Fördelen med SVM är att man kan studera komplexa data på detaljnivå, där de inte kan tolkas, men även transformera till en högre dimension där de ingår i en helhet och kan separeras ut och bli begripliga. Det i sin tur ger möjlighet att på ett tidigt stadium, och kostnadseffektivt, kunna ställa en feldiagnos som gör att man kan identifiera fel som är på väg att uppstå.

Avdelningen för Drift-, underhåll och akustik

[http://www.ltu.se/org/sbn/Avdelningar/Drift-underhall-och-akustik]

Taggar

Sidansvarig och kontakt: Presskontakt

Publicerad: 22 februari 2012

Uppdaterad: 24 maj 2016

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016