Hoppa till innehållet

Stora skillnader när kvinnor och män får en andra hjärtinfarkt

Publicerad: 14 februari 2017

Det är inte ovanligt att personer som fått hjärtinfarkt drabbas på nytt. Ny forskning från Luleå tekniska universitet visar att kvinnor som får en andra hjärtinfarkt får den betydligt tätare inpå den första än vad män får.
– Det skiljer 17 månader i tid mellan kvinnor och män, säger Ulrica Strömbäck, doktorand vid Luleå tekniska universitet.

Alla hjärtans dag är en dag när fokus också sätts på hjärtsjukdomar. Akut hjärtinfarkt är en av våra vanligaste dödsorsaker. 2015 fick nära 27 000 personer i Sverige en akut hjärtinfarkt, visar siffror från Socialstyrelsen. En fjärdedel av dessa fall ledde till döden inom 28 dagar.

Ulrica Strömbäck är intensivvårdssjuksköterska och doktorand i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet. Tillsammans med sina handledare Åsa Engström, Irene Vikman och Dan Lundblad jobbar hon med forskningsprojektet ”Att drabbas av en andra hjärtinfarkt”. I projektet ingår hjärtpatienter i Norrbotten och Västerbotten som finns med i det så kallade MONICA-registret, där personer i åldern 25-74 år som haft en eller flera hjärtinfarkter mellan 1985 och 2009 finns registrerade.

Tid mellan hjärtinfarkter

I en studie, som nyligen publicerats i European Journal of Cardiovascular Nursing, har Ulrica Strömbäck studerat 1017 patienter – 775 män och 242 kvinnor – som under åren 1990-2009 haft minst två hjärtinfarkter. Hon har bland annat tittat på hur lång tid som gått mellan patienternas första och andra hjärtinfarkt.

Resultatet visar att skillnaderna mellan könen är stora:

  • 50 procent av alla män som drabbats av en andra hjärtinfarkt fick den inom 33 månader efter den första.
  • 50 procent av alla kvinnor som drabbats av en andra hjärtinfarkt fick den inom 16 månader efter den första.

– Det är en väldigt stor skillnad. Kvinnor har betydligt kortare tid mellan den första och andra hjärtinfarkten. Kvinnor är i regel äldre när de får sin första hjärtinfarkt och det kan förklara en del av skillnaden men inte hela, säger Ulrica Strömbäck.

Hon säger att tidigare forskning visar att det finns olikheter i vården kvinnor och män får efter en hjärtinfarkt.

– Kvinnor får i mindre utsträckning än män behandling med ballongsprängning. De får heller inte i lika hög grad de läkemedel som rekommenderas efter en hjärtinfarkt. Betydelsen av detta är något man behöver titta närmare på, säger Ulrica Strömbäck.

Tre riskfaktorer registrerade

I MONICA-registret finns tre riskfaktorer för hjärtinfarkt registrerade: diabetes, högt blodtryck och rökning. Ulrica Strömbäcks studie visar att fler kvinnor än män som får hjärtinfarkt har minst en av dessa tre riskfaktorer; 89 procent jämfört med 72 procent. Skillnaden kvarstår när de drabbas av en andra hjärtinfarkt.

– Kvinnor kanske behöver en annan typ av sekundär prevention och kanske även en mer aggressiv behandling av riskfaktorerna för hjärtinfarkt. Eftersom en andra hjärtinfarkt kan följa efter relativt kort tid, behöver patienterna få veta att den risken finns och få stöd i att snabbt ändra sin livsstil.

Ulrica Strömbäck säger att det behövs mer forskning för att ytterligare kartlägga orsakerna till varför kvinnor drabbas snabbare än män av en andra hjärtinfarkt.

– Patienter ses ofta som en grupp, som blir erbjudna hjärtskolor och liknande efter en hjärtinfarkt. Det är bra, men jag tror också att varje patient behöver kartläggas för att få en mer individuell hjälp för att förebygga ytterligare hjärtinfarkter.

Länk till studien:

”The second myocardial infarction: Higher risk factor burden and earlier second myocardial infarction in women compared to men: The Northern Sweden MONICA study”:
http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1056606&dswid=8495

I media:

Taggar