Simon Hedin som studerar Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet
Simon Hedin,studerar Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Foto: Anna Thurfjell

Studenter vinner på skarpa projekt

Publicerad: 6 november 2013

Problematisering kan leda till förbättring. En av grupperna i Integrationskursen i företagsekonomi, logistik och kvalitet, fokuserade på att ta fram en modell för hur Tillväxtenheten i Arvidsjaurs kommun ska arbeta och ledas för att uppnå kundtillfredsställelse. Ett förslag som togs väl emot.

Kursen, som bland studenterna kort och gott kallas för Integrationskursen, bygger på att studenterna samarbetar med en aktör från näringslivet. Ett exempel är Tillväxtenheten i Arvidsjaur där de gruppvis arbetat med att hitta förbättringsområden för enheten. Kontakten inleddes med att kommunens representanter besökte LTU och presenterade sin verksamhet och sen fick studenterna komma på studiebesök till Arvidsjaur.

– I vår grupp kom vi relativt snabbt fram till att arbetet inom enheten fungerade väldigt bra men vi ställde oss mer tveksamma till vissa prioriteringar. Det de gjorde, gjorde de bra men gjorde de rätt saker, säger Simon Hedin som studerar Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. 

Eftersom arbetet fortskred valde Simon Hedin och hans grupp att bibehålla en kontinuerlig dialog med kommunen, vilket han tror var helt avgörande för det positiva bemötandet de sedan fick vid presentationen av förbättringsförslagen.

– De var väldigt positiva och ville veta mer och också synka ihop vårt arbete med en process som vi förstod skulle ta fart nu under hösten 2013. Om de skulle höra av sig nu och vilja fortsätta samarbetet har vi i gruppen sagt att vi är intresserade, det känns kul, säger Simon Hedin.

För kursen är näringslivskontakten central. Studenterna utgår från ett skarpt case och höga krav på eget ansvar hos studenterna fordras. De måste använda sig av all den kunskap de tillägnat sig under utbildningen och göra praktik av teorin.

– Arbetssättet, eller modellen, är jättebra. När vi jobbar mot riktiga aktörer tar alla sig i kragen och ger det lilla extra. Ingen vill stå oförberedd på en presentation hos ett företag, organisation eller i vårt fall en kommun. Vi fick hela tiden utmana våra egna gränser inom gruppen och var för sig. Den här kursen är den bästa jag har läst och fler kurser borde vara upplagda på samma sätt, säger Simon Hedin.