Hoppa till innehållet

Svart kol ska bli grön

Publicerad: 8 december 2017

Forskare vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet samarbetar tillsammans med ett metallurgiskt forskningsinstitut och småföretag, bland annat biokolproducenter i Norrbotten och Västerbotten i ett projekt för att utveckla kunskap om hur biomassa kan omvandlas till biokol, för att göra svensk metallindustri miljövänligare.

Syftet med projektet Bio4Metals är att minska metallindustrins användning av stenkol och därmed minska de höga fossila koldioxidutsläppen vid användning i masugnen.

– Den primära målgruppen i projektet är små- och medelstora skogsföretag i skogsbranschen som har skog och som själva kan förädla biomassan på plats. Vi vet redan att man inte kan använda rå biomassa i till exempel masugnen utan den måste torrefieras eller pyrolyseras till så kallad biokol. Det handlar främst om att utveckla metoder och tekniker så att företagen klarar att tillverka rätt sorts biokol med just de egenskaper som behövs, för att kunna ersätta stenkol i olika processer för metalltillverkning, säger Lena Sundqvist, adjungerad professor i processmetallurgi vid Luleå tekniska universitet.

Minskar utsläpp av koldioxid från stålverken

Projektet Bio4Metals som pågår i tre år fram till och med 2019, leds av Swerea MEFOS och har sex samverkanspartners i Norrbotten och Västerbotten. Tre olika metoder att tillverka biokol i olika testanläggningar (pilot och demo) ingår i projektet. Materialet ska sedan testas och utvärderas utifrån kostnad och effektivitet. Arbetet sker i dialog med LKAB, SSAB och Boliden. 

När stenkol, det vill säga fossilt kol används i basindustrin för tillverkning av stål och basmetaller samt inom gruvnäringen innebär det stora koldioxidutsläpp. Det behövs dock mer kunskap om hur biokol ska vara utformat, för att kunna substituera stenkol i basindustrin, för att inte påverka de olika tillverkningsprocesserna negativt. Det är här forskarna i projektet har den största utmaningen. Vid metalltillverkning behövs olika typer av biokol för olika processer. Utgångspunkten för hur biokolen utformas är därför just vad industrin behöver i de olika processerna. Företag inom skogsnäringen är de som gör hela kedjan från skog till grön metall praktiskt möjlig - och lönsam.

– Det kan bli mer lönsamt att skogägarna tillverkar biokol själva eller i närområdet och kan producera designad biokol för metallindustrin i norr.  Visionen är att tillverkning av biokol blir en ny bransch som växer fram, säger Dr. Maria Lundgren, forskare vid Swerea MEFOS.

Projektet som har en total budget på 10 miljoner finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten och företagen själva.

Skogsföretag positiva till forskningsprojektet

Ett av de skogsföretag som medverkar i forskningsprojektet, genom att lokalt tillverka biokol av skogsrester, är Arctic Heat i Harads. Vd Niclas Norberg har alltid fascinerats av forskning och utveckling inom energikol och miljöfrågor, både under sina studier till civilingenjör inom tillämpad mekanik vid Luleå tekniska universitet och i sina nuvarande företag.

– Det är jättebra för oss att få medverka i projektet Bio4Metals. Forskarna får analysera våra tester och vi lyfter samtidigt vår utveckling inom området, säger Niclas Norberg.

Taggar