Hoppa till innehållet

Unik brandugn på LTU

Publicerad: 6 december 2011

I världen finns bara ett tiotal. Det handlar om en brandugn som nu finns hos Luleå tekniska universitet. Genom att ugnen testar både hur belastning och brand påverkar byggnads- och konstruktionsdelar av stål, betong och trä kan avancerade mätningar göras.

För blivande brandingenjörer är testmiljön med brandugnen på LTU en fantastisk möjlighet till praktiska laborationer. Här kan de under trygga omständigheter få se det räddningstjänsten upplever i verkligheten i samband med räddninginsatser när en byggnads pelare till slut brister på grund av belastning och eld.

Brandteknisk provning - Brandugn, Luleå tekniska universitet Foto: Richard Renberg
Brandteknisk provning - Brandugn, Luleå tekniska universitet Foto: Richard Renberg

Denna dag utförs ett experiment där en träpelare utsätts för en belastning av 120 kN (motsvarande 12 ton) och samtidigt hettas upp till 500 grader, till slut brister balken. Hela förloppet i ugnen kan följas på en bildskärm, liksom data om temperatur fördelning inom provkroppen, belastning och tid.

– Våra civilingenjörsstudenter ska själva få se, höra och känna det de studerat och simulerat i sina datorer, säger Örjan Johansson, prefekt vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.

Den nya brandugnen innebär att brandingenjörsstudenterna på LTU som läser påbyggnad brandteknik med inriktning mot byggkonstruktion numera har möjlighet till eget labb. Här kan de se vilka kännetecken en byggnadsdel har när den är på väg att kollapsa under brand. De kan även praktiskt studera hur utformning och dimensioner påverkar hur länge en eldhärjad byggnad håller.

Brandugnen på LTU är den enda i sitt slag i Sverige och kan även användas för produktutveckling för konstruktioner som utsätts för belastning och brand. Just nu testar labbet en ny produkt, en stålpelare som fyllts med en speciell betong för att fördröja att pelaren att brister, om den utsätts för brand.

Relaterat

Finansiärer

Ugnen har delfinansierats av NSS-projektet om säkerhet, EU:s regionala fonder, Kempestiftelserna och institutionens strategiska medel.

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) syftar till att minska den regionala obalansen inom EU. ERUF finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling. Det övergripande målet för programmet är att bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt genom att stärka den regionala konkurrenskraften och förstärka regionens position som en innovativ och framgångsrik region i Europa.

Taggar