Hoppa till innehållet

Välbefinnande ger bättre lärande

Publicerad: 2 maj 2017

Uppskattning och fungerande relationer har stor betydelse för elevers välbefinnande i skolan, visar ny forskning från Luleå tekniska universitet.
– Det är viktigt både för att eleverna ska lära sig och för att de ska må bra. Lärande och hälsa hänger ihop, säger Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap.

Catrine Kostenius och Ulrika Bergmark, biträdande professor i pedagogik, har under ett år följt 15 elever i årskurs 3 i en mindre stad i norra Sverige. Syftet har varit att ta reda på vilka situationer i skolan som eleverna själva upplever som betydelsefulla, och hur detta sedan kan användas som vägledning för ett bättre lärande.

Forskarnas analys sammanfattas i fyra teman, utan inbördes rangordning:

  • Att eleverna får möjlighet till lärande i olika miljöer.
  • Att eleverna är fria och delaktiga.
  • Att eleverna känner sig sedda och att någon bryr sig om dem.
  • Att eleverna kan identifiera egna framsteg och ges möjlighet att växa.

– Vi har inte velat identifiera problem utan har haft perspektivet att titta på det som fungerar, och vi ser i vår forskning att det också är något som barnen kan beskriva. De kan koppla ihop hälsa och lärande, trots att de inte är mer än tio år gamla. De är kapabla och har en kompetens som vi ska ta tillvara på i förändringsarbeten, säger Ulrika Bergmark.

"Uppskattning är mer än komplimanger"

Tredjeklassarna i studien ”Students’ experiences of meaningful situations in school” framhåller uppskattning, att bli sedda och hörda och att någon värderar deras insats som viktiga fundament för att de ska trivas och må bra i skolan.

– Uppskattning är mer än komplimanger. Det handlar inte om att curla – barnen får själva vara med och jobba. Vi gör inget åt dem som de egentligen skulle klara på egen hand, utan höjer i stället nivån på det de är med och påverkar. Delaktighet är en grundpelare i hälsofrämjande arbete, säger Catrine Kostenius.

Forskarna konstaterar att det kan verka självklart att uppskattning ses som positivt av eleverna.
– Men vi upplevde att det inte alltid var lätt för eleverna att prata om det som de upplevde som betydelsefullt. Därför är det än mer angeläget att arbeta med att sätta ord på positiva händelser i skolan, säger Ulrika Bergmark.

– Det är viktigt att jobba strategiskt med att stärka det som fungerar. Fungerande, nära relationer, är centralt både för att vi ska lära oss och för att vi ska må bra, tillägger Catrine Kostenius.

Ulrika Bergmark

Ulrika Bergmark, Biträdande professor, Professor

Telefon: 0920-491036
Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Catrine Kostenius

Catrine Kostenius, Professor, Hälsovetenskap

Telefon: 0920-493288
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

I media:

Taggar