Agneta Larsson
Agneta Larsson

Agneta Larsson

Universitetslektor, Utbildningsledare forskarutbildningen vid inst. för Hälsovetenskap
Luleå tekniska universitet
Fysioterapi
Hälsa och rehabilitering
Institutionen för hälsovetenskap
Agneta.Larsson@ltu.se
0920-493891
D911 Luleå

Mobil: +46 72-539 06 53
Skype: agnlar1

Aktuell forskning

P1040745_2.jpg
Foto: David Chapman

Arctic risks in Urban Spaces (ARUS) project  -  identifying design challenges to urban space that climate change could bring for soft mobility

Latest publication: Climatic barriers to soft-mobility in winter: Luleå, Sweden as case study. Chapman, Nilsson, Larsson, Rizzo. Sustainable Cities and Society 35C:574-580. Latest presentations: Polarforum, Stockholm Nov 2017. ARUS workshop, Abisko Jan 2018 (in the media; meeting notes).

Människan i ständig rörelse i varierande miljöer

Min forskning har ett systemfokus där relationerna mellan olika dimensioner utforskas: individens kapacitet och rörelser - uppgiften  tex. en arbetsuppgift  - den yttre miljön tex gemensamma värderingar och vanor hos befolkningsgrupper eller den yttre fysiska miljö. Det vill säga hur detta sammantaget inverkar på; kvalitet, hälsa och säkerhet inom hälso- och sjukvård; befolkningens hälsa och säkerhet vid fysisk aktivitet utomhus och minskad risk för fallolyckor på is och snö.

10_2.jpg
Foto: Peter Rosander

Min undervisning

Doktorsexamen 2011. Förutom uppdrag som utbildningsledare för forskarutbildningen vid Institutionen och egen forskning, handleder jag examensarbeten på grund och avancerad nivå samt ansvarar för kurser inriktade mot folkhälsa, ergonomi och hälsa i arbetslivet:

Internationell medverkan av lärare i kurser om hälsofrämjande arbetssätt och folkhälsa

LTU_TU%20Health%20dept.jpg

Jag undervisar och examinerar även i ergonomikurser för studenter vid Teknisk Design:

Kurser jag gått - teorier och metoder

Magisterexamen i Medicinsk vetenskap, Karolinska institutet.

Deltagit i forskarskola Arena Risk och Säkerhet, Luleå tekniska universitet i samverkan med  CRR – the Center of Risk analysis and Risk management.

Tillämpad fysiologi, preklinisk, Uppsala University; Deltagande forskning inom arbetsvetenskap, ingenjörsvetenskap och designvetenskap, KTH and LTU; 7e Internationella NIVA kursen i säkerhetsforskning, Nordic Institute for advanced training in occupational health, Finland.

Filosofiska aspekter på risk, LTU; Riskanalys och riskhantering i mänskliga system, LTU; Ledning och organisation, LTU; Arbetsfysiology, ergonomi och rehabilitering för företagssjukgymnaster, Umeå Univ and the National institute for working life; Idrottsmedicin för läkare, Umeå Univ; Statistiska metoder och tillämpad multivariat analys, LTU; Kvalitativa metoder med särskild inriktning mot fallstudiemetodik, LTU; Kvalitativ innehållsanalys, LTU; Vetenskapsteori, LTU; Forskningsetik, LTU; IKT i lärandemiljöer, Umeå Univ and LTU.

Handledarutbildning, LTU

Publikationer

Artikel i tidskrift

Climatic barriers to soft-mobility in winter (2017)

Lulea, Sweden as case study
Chapman. D, Nilsson. K, Larsson. A, Rizzo. A
Sustainable cities and society, ISSN: 2210-6707, Vol. 35, s. 574-580
Konferensbidrag

Hand grip strength is associated with fatigue in COPD (2017)

Johansson Strandkvist. V, Backman. H, Andersson. M, Larsson. A, Stridsman. C, Lindberg. A
Paper presented at : 27th International Congress of the European Respiratory Society, Milan, Italy, 9-13 september 2017
Artikel i tidskrift

Working conditions and workplace health and safety promotion in home care (2017)

a mixed method study from Swedish managers´ perspectives
Gard. G, Larsson. A
Archives of Environmental & Occupational Health, ISSN: 1933-8244, Vol. 72, nr. 6, s. 359-365