Agneta Larsson
Agneta Larsson

Agneta Larsson

Universitetslektor, Utbildningsledare forskarutbildningen vid inst. för Hälsovetenskap
Luleå tekniska universitet
Fysioterapi
Hälsa och rehabilitering
Institutionen för hälsovetenskap
Agneta.Larsson@ltu.se
0920-493891
D911 Luleå

Mobil: +46 72-539 06 53
Skype: agnlar1

Aktuell forskning

P1040745_2.jpg
Foto: David Chapman

Climatic barriers to soft-mobility in winter: Luleå, Sweden as case study. Article in Sustainable Cities and Society 35C:574-580 · September 2017.

Människan i ständig rörelse i varierande miljöer

Min forskning har ett systemfokus där relationerna mellan olika dimensioner utforskas: individens kapacitet och rörelser - uppgiften  tex. en arbetsuppgift  - den yttre miljön tex gemensamma värderingar och vanor hos befolkningsgrupper eller den yttre fysiska miljö. Det vill säga hur detta sammantaget inverkar på; kvalitet, hälsa och säkerhet inom hälso- och sjukvård; befolkningens hälsa och säkerhet vid fysisk aktivitet utomhus och minskad risk för fallolyckor på is och snö.

10_2.jpg
Foto: Peter Rosander

Min undervisning

Doktorsexamen 2011. Förutom uppdrag som utbildningsledare för forskarutbildningen vid Institutionen och egen forskning, handleder jag examensarbeten på grund och avancerad nivå samt ansvarar för kurser inriktade mot folkhälsa, ergonomi och hälsa i arbetslivet:

Internationell medverkan av lärare i kurser om hälsofrämjande arbetssätt och folkhälsa

LTU_TU%20Health%20dept.jpg

Jag undervisar och examinerar även i ergonomikurser för studenter vid Teknisk Design:

Kurser jag gått - teorier och metoder

Deltagit i forskarskola Arena Risk och Säkerhet, Luleå tekniska universitet i samverkan med  CRR – the Center of Risk analysis and Risk management.

Tillämpad fysiologi, preklinisk, Uppsala University

Deltagande forskning inom arbetsvetenskap, ingenjörsvetenskap och designvetenskap, KTH and LTU

7e Internationella NIVA kursen i säkerhetsforskning, Nordic Institute for advanced training in occupational health, Finland.

Filosofiska aspekter på risk, LTU

Riskanalys och riskhantering i mänskliga system, LTU

Ledning och organisation, LTU

Arbetsfysiology, ergonomi och rehabilitering för företagssjukgymnaster, Umeå Univ and the National institute for working life

Idrottsmedicin för läkare, Umeå Univ

Statistiska metoder och tillämpad multivariat analys, LTU

Kvalitativa metoder med särskild inriktning mot fallstudiemetodik, LTU

Kvalitativ innehållsanalys, LTU

Vetenskapsteori, LTU

Forskningsetik, LTU  

IKT i lärandemiljöer, Umeå Univ and LTU 

Handledarutbildning, LTU

Publikationer

Artikel i tidskrift

Climatic barriers to soft-mobility in winter (2017)

Chapman. D, Nilsson. K, Larsson. A, Rizzo. A
Sustainable cities and society, ISSN: 2210-6707, Vol. 35, s. 574-580
Konferensbidrag

Hand grip strength is associated with fatigue in COPD (2017)

Johansson Strandkvist. V, Backman. H, Andersson. M, Larsson. A, Stridsman. C, Lindberg. A
Paper presented at : 27th International Congress of the European Respiratory Society, Milan, Italy, 9-13 september 2017
Artikel i tidskrift

Working conditions and workplace health and safety promotion in home care (2017)

Gard. G, Larsson. A
Archives of Environmental & Occupational Health, ISSN: 1933-8244, Vol. 72, nr. 6, s. 359-365
Artikel i tidskrift

Health Care Students' Attitudes Toward Addressing Sexual Health in Their Future Profession (2016)

Areskoug Josefsson. K, Juuso. P, Gard. G, Rolander. B, Larsson. A
International Journal of Sexual Health, ISSN: 1931-7611, Vol. 28, nr. 3, s. 243-250