Agneta Larsson
Agneta Larsson

Agneta Larsson

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Fysioterapi
Hälsa och rehabilitering
Institutionen för hälsovetenskap
Agneta.Larsson@ltu.se
0920-493891
D911 Luleå

Mobil: +46 72-539 06 53
Skype: agnlar1

Aktuell forskning

Människan i rörelse i varierande miljöer

Mitt forskningsämne är fysioterapi. Jag har klinisk erfarenhet av rörelseanalys, arbetsfysiologi, hälsopsychologi och rehabilitering. En särskild inriktning i min forskning handlar om betydelsen av miljön, det sociala sammanhanget och människors tilltro till sin förmåga för sin fysiska prestation och rörelseutförande.

Lokaliserade i norra Skandinavien, fokuserar min grupps forskningsaktiviteter på att utforska hur byggda utomhusmiljöer och säsongsvariationer, samt människors balanskontroll, attityder och erfarenheter påverkar när en person känner sig bekväm att förflytta sig (utan motordriva fordon) utomhus på vintern.

Dessutom innefattar min forskning utveckling av IoT- och aktivitetsigenkänningssystem för att stödja äldre människors aktivitet och självständighet genom tidseffektiva vård- och serviceinsatser.

10_2.jpg
Foto: Peter Rosander
arus.png

Min undervisning

Doktorsexamen 2011. Förutom uppdrag som utbildningsledare för forskarutbildningen vid Institutionen och egen forskning, handleder jag examensarbeten på grund och avancerad nivå samt ansvarar för kurser inriktade mot folkhälsa, ergonomi och hälsa i arbetslivet:

Internationell medverkan av lärare i kurser om hälsofrämjande arbetssätt och folkhälsa

LTU_TU%20Health%20dept.jpg

Jag undervisar och examinerar även i ergonomikurser för studenter vid Teknisk Design:

Kurser jag gått - teorier och metoder

Magisterexamen i Medicinsk vetenskap, Karolinska institutet.

Deltagit i forskarskola Arena Risk och Säkerhet, Luleå tekniska universitet i samverkan med  CRR – the Center of Risk analysis and Risk management.

Tillämpad fysiologi, preklinisk, Uppsala University; Deltagande forskning inom arbetsvetenskap, ingenjörsvetenskap och designvetenskap, KTH and LTU; 7e Internationella NIVA kursen i säkerhetsforskning, Nordic Institute for advanced training in occupational health, Finland.

Filosofiska aspekter på risk, LTU; Riskanalys och riskhantering i mänskliga system, LTU; Ledning och organisation, LTU; Arbetsfysiology, ergonomi och rehabilitering för företagssjukgymnaster, Umeå Univ and the National institute for working life; Idrottsmedicin för läkare, Umeå Univ; Statistiska metoder och tillämpad multivariat analys, LTU; Kvalitativa metoder med särskild inriktning mot fallstudiemetodik, LTU; Kvalitativ innehållsanalys, LTU; Vetenskapsteori, LTU; Forskningsetik, LTU; IKT i lärandemiljöer, Umeå Univ and LTU.

Handledarutbildning (docentkurs), LTU, Att leda utan chefskap, LTU.

Publikationer

Konferensbidrag

Changing risks to outdoor activity in the Arctic (2018)

Resilience to climate-related community change
Larsson. A, Chapman. D
Paper presented at : The UArctic Congress 2018, Oulu & Helsinki, Finland, September 3-7 2018
Artikel i tidskrift

Climate-sensitive urban design; enabling connectivity for soft mobility in winter (2018)

Chapman. D, Nilsson. K, Rizzo. A, Larsson. A
Urban Design International, ISSN: 1357-5317
Artikel i tidskrift

Decline in sensorimotor systems explains reduced falls self-efficacy (2018)

Pauelsen. M, Vikman. I, Johansson. V, Larsson. A, Röijezon. U
Journal of Electromyography & Kinesiology, ISSN: 1050-6411, Vol. 42, s. 104-110
Artikel i tidskrift

Hand grip strength is associated with fatigue among men with COPD (2018)

epidemiological data from northern Sweden
Strandkvist. V, Andersson. M, Backman. H, Larsson. A, Stridsman. C, Lindberg. A
Physiotherapy Theory and Practice, ISSN: 0959-3985