Bengt Klefsjö, Kjell Rask och Elisabeth Johnsson minns hur det var 1971 när Högskolan i Luleå startade.

38 år efteråt - nu träffas de igen

Publicerad: 12 augusti 2009

Mingel, skvaller, god mat och intressanta möten blir det när studenter och anställda som var med när LTU startade 1971 träffas under två dagar i augusti.

- Vi räknar med att få höra många roliga historier från de som var med då, säger Elisabeth Johnsson, projektledare för alumniträffen och en av de första som anställdes vid starten av Högskolan i Luleå 1971.

1971 års alumniträff går av stapeln den 20-21 augusti på campus i Luleå. Ett 30-tal alumner är amälda. Bland dem finns flera framgångsrika företagsledare, t ex  Rune Andersson, etablerat styrelseproffs och tidigare VD och koncernchef för Trelleborg AB, Plannja och Electrolux. Som Högskolan i Luleås först anställde och en av de drivande i den en organisationskommitté som drev frågan om att starta en teknisk högskola i Luleå, är Rune  Andersson en central person i LTU:s historia.

Elisabeth Johnsson, personalenheten, Bengt Klefsjö, känd LTU-profil och numera pensionerad professorn i kvalitetsteknik och Kjell Rask, lärare/forskare, f d prefekt och en av 1971 års studenter, ligger bakom alumniträffen.

- Det som triggade igång mig var när en av våra första studenter, som gjorde ett jobb på Institutionen för fysik, maskin- och materialteknik för något år sedan, upptäckte sin gamla ex-jobbsmodell i en av institutionens labblokaler, berättar Elisabeth Johnsson. Det satte igång funderingar på vad det blev av de 50 studenter som gick den då nystartade maskinutbildningen och vad som hänt med alla under en livstid som civilingenjör.

Förutom att ge alumner möjlighet att träffas och umgås efter de 38 år som gått sedan de för första gången anlände till den leriga åker där dåvarande Högskolan i Luleå placerats,  är alumiträffen även tänkt att utgöra ett startskott för en permanent verksamhet där "äldsta" studenter kan bygga nygamla nätverk.  

- Vi lämnar över stafettpinnen till dem och hoppas på att de tar initiativet till en forstsättning, säger Elisabeth Johnsson.

Historia är alltid intressant och för den som vill veta mera än att universitetet 1971 utgjordes av ett betydligt mindre D-hus där studenter, lärare och anställda - de flesta i ungefär samma ålder - pluggade, jobbade och festade tillsammans, rekommenderas ett besök i  C 305, torsdag den 20 augusti kl 13.00. 

Då får du bland annat veta mera om dem som var med då. Förhoppningsvis avslöjas även en hel del roliga detaljer om hur det var när universitetet bestod av ett utbildningsprogram och totalt 70 individer, studenter inräknat.