En guldgruva för regionens företag

Publicerad: 29 oktober 2009

Luleå tekniska universitet och LTU Karriär är en guldgruva för regionens företag. Ett av de problemområden som ofta lyfts fram av näringslivet är hur man ska kunna förse sig med kompetent arbetskraft i framtiden. LTU Karriär, som är en enhet inom universitetet, har ett viktigt svar på den frågan

- Vi har duktiga studenter och en hel verktygslåda av åtgärder som vi kan erbjuda till företagen, säger Jenny Hägg som arbetar vid enheten LTU Karriär

Rekryteringshjälp och examensarbeten är två ingredienser som LTU Karriär kan erbjuda till regionens företag. Verksamheten som stöttas av flera kommuner och näringslivet är avgiftsfri för de företag som tar chansen att utnyttja det. CVK, Center for Vibration Comfort är ett exempel på företag som redan sett möjligheten i LTU Karriär. Resultatet är nya patent och produkter som nått världsmarknaden och nya produkter som är på gång. Studenter vid LTU har bidragit med examensarbeten som blivit ett lyft för CVK.

- Studenter som gör examensjobb är ett mycket positivt inslag i ett företag, stor entusiasm är ett av kännetecken och de tar alltid med sig nya synsätt och idéer säger Peter Jönsson, CVKs VD.

Via examensarbete, som förmedlas av LTU Karriär, kan duktiga studenter göra undersökningar eller andra utvecklingsprojekt åt företagen. Ett examensarbete kan pågå tio till tjugo veckor och kan omfatta många olika ämnesområden. Företagen kan enkelt ge förslag på ämnen via www.exjobblulea.se

Andra områden där LTU Karriär kan ge stöd till företagen är förmedla forskningsresultat som är relevanta för branschen, att marknadsföra företagen bland studenterna och publicera jobbannonser gratis på verksamhetens webb. Att erbjuda mentorer, företagskvällar och ordna studiebesök på universitetet är andra tjänster som erbjuds. Ett konkret och närliggande exempel på aktivitet, är en företagarfrukost som anordnas av LTU Karriär onsdagen den 4 nov. kl 7.30 – 8.15 i LNAB:s lokaler i Luleå.