Hoppa till innehållet
Lucile Villain, doktorand på LTU som forskar om miljöfarligt gruvavfall.

Forskning pågår mitt i sommaren

Publicerad: 3 augusti 2009

Lucile Villain har sina rötter i Frankrike men är doktorand vid Luleå tekniska universitet. Sommarlov eller semester är inte att tala om. Istället arbetar hon intensivt med sin forskning om metallföroreningar från nedlagda gruvor, ibland
på universitet och ibland ute i fält där hon hämtar hem vattenprover

-  Jag gillar att vara här i Luleå och arbeta på universitetet. För kombinationen mellan ljus och värme vore väl synd att missa och det är bra villkor att jobba här, säger hon.

Men huvudskälet till att hon jobbar under sommaren är att fältarbetet ska hinna bli klart innan snön kommer. Istället har hon förlagt ledighet och hemresa till Frankrike på våren och möjligen en kort resa dit i höst. Hon är alls inte orolig över att det är ganska tomt på universitetet mitt i sommaren. Dessutom finns det ytterligare några doktorander, på olika avdelningar, som hon känner och som arbetar i sommar.

-  Jag kan till och med jobba bättre när det är tyst omkring mig och jag mår bra av det, säger hon.

Hon kom till Luleå tekniska universitet, avdelningen för geovetenskap, i januari och påbörjade ganska snart ett samarbete med gruvkoncernen Boliden. Hennes forskning handlar om utlakning av tungmetaller från övertäckt gruvavfall i nära anslutning till Bolidens Kristinebergsgruva i Västerbotten. Men hennes intresse väcktes redan ett år tidigare då hon var utbytesstudent vid LTU.

-  Jag fick veta mer om ämnet när jag var utbytesstudent här ifjol, under en väldigt trevlig kurs om gruvavfall, i ämnet tillämpad geologi, säger hon.

När kursen var klar reste hon tillbaka till Frankrike och hade siktet inställt på att söka jobb i hemlandet. Samtidigt fick hon höra talas om att några nya doktorandtjänster inrättats vid hennes ”gamla” avdelning på LTU. Förutom att hon är intresserad av miljöfrågor och har ett närmast passionerat förhållande till geologi, så har hon studerat ämnet vid National School of Geology i Frankrike. Att blanda geologi och miljö fungerar inte så bra i Frankrike.

-  Vi har inte så många metallgruvor i Frankrike, så det hade troligen inte funnits några erbjudanden om doktorandstudier i det ämnet, säger hon.

Men doktorandtjänsterna vid LTU passade som hand i handske, särskilt som hon egentligen ville resa utomlands. Hon sökte och fick doktorandjobbet vid LTU och hade tre olika forskningsprojekt att välja på, med delfinansiering ur EU:s strukturfonder via projektet  Georange. Två av forskningsprojekten innebar arbete i fält, medan det tredje dominerades av kemiska processer i laboratoriemiljö. Efter att ha listat för och nackdelar med de tre projekten var valet enkelt för Lucile Villain.

Bild på Lucile Villain vid hennes arbetsfordon.
Lucile Villain vid sin röda buss som hon använder vid fältstudierna.

- Jag beslutade att välja projektet i anslutning till Bolidens Kristinebergsgruva eftersom jag är väldigt intresserad av fältarbete och för att det innebär ett helhetsperspektiv, säger hon.

Med helhetsperspektiv menar hon bland annat att föroreningarnas utbredning måste kartläggas, att processerna måste analyseras och att den bästa lösningen ska hittas. Vid Kristinebergsgruvan, som ligger nära kommungränsen mellan Lycksele och Malå, pågår fortfarande underjordsbrytning. Men runt Kristineberg finns platser där det inte längre pågår någon gruvverksamhet, och det är i ett sådant område som hon bedriver sin forskning. Gruvbolaget har själva gjort en plan för efterbehandling i området, men upptäckt att den inte fungerar fullt ut och att det fortfarande läcker ut metaller från gruvavfallet. Det är där som Lucile Villains forskning tar vid och tanken är att försöka ta reda på hur det sker och vad som går att göra åt det.