Invigning av LTU Designlab

Publicerad: 10 januari 2007

På måndag, den 15 januari, invigs LTU Designlab, ett forskningslaboratorium för industriella forskningsuppdrag där samverkan mellan människa och framtidens teknik är i fokus.
LTU Designlab ska driva på utvecklingen av nya lönsamma produkter, produktionsmetoder och tjänster som är bättre anpassade till människan.

Behovet av produkter och arbetsplatser med avancerade tekniska lösningar ökar ständigt. Dessutom prioriterar ledande företag alltmer lösningar där rent mänskliga behov sätts i centrum, vilket innebär att egenskaper som användarvänlighet, god ergonomi, tilltalande design och optimala akustiska egenskaper blir viktiga i dagens konkurrensutsatta situation.
Men produktionen måste också vara effektiv och bedrivas i god arbetsmiljö.

LTU Designlab driver på utvecklingen för att långsiktigt bidra till att ge företag en konkurrenskraftig position på den snabbt växande marknad som detta område utgör.
Verksamheten baseras på forskning inom ljud och vibrationer, industriell design, teknisk psykologi, produktion och organisation samt genus. Genom nära samverkan mellan dessa forskningsområden har Luleå tekniska universitet skapat ett laboratorium som levererar industriellt användbara forskningsresultat i världsklass. Forskningen utvecklas ytterligare via ett väl etablerat internationellt samarbete med en rad forskningsmiljöer.

LTU Designlab har forskning inom följande områden:
* Produktion och organisation
* Ljud och vibrationer
* Industriell design

Måndagen den 15 januari invigs LTU Designlab av landshövdring Per-Ola Eriksson och medias representanter hälsas välkomna att delta.

Programmet (bifogas) inleds klockan 11.30 och pågår fram till klockan 17.00 och rymmer bland annat korta gästföreläsningar samt visning och demonstration av laboratoriet.

Platsen är Arbetsvetenskaps lokaler i F-huset.

Upplysningar: Forskningsledare Jan Lundberg, tel. 0920-49 17 48, jan.lundberg@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Program

Kl. 11.30 Rektor Pia Sandvik Wiklund hälsar välkommen

Kl. 11.35 Landshövding P-O Eriksson klipper bandet till LTU Designlab

Kl. 11.40 Vision och målsättning – Örjan Johansson, prefekt vid Institutionen för arbetsvetenskap

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 13.00 Visning och demonstration av LTU Designlab samt presentation av utställningen ”Design på väg” av Kaj Abbestam.

Kl. 14.30 ”Sound design of Ferrari sports car – taking engineering and music production into account” – dr Fransesco Carosone, Ferrari

Kl. 15.15 Gunnar Dahlbäck, f.d forskningschef på FOA och stridspilot

Kl. 15.45 Kaffe

Kl. 16.15 Robin Edman, Svensk industridesign (SVID)

Kl. 16.45 Presentation av LTU Designlabs forskningsledare
* professor Jan Johansson, industriell produktionsmiljö
* professor Dennis Pettersson, industriell design
* professor Anders Ågren, teknisk akustik
* professor Ewa Gunnarsson, genus, människa och maskin
* professor Ulf Mellström, genus och teknik
* professor Håkan Alm, teknisk psykologi