Norrbotten övar för influensahot

Publicerad: 6 november 2008

Hur drabbas socialtjänst, media, elförsörjning och basindustri när hälften av personalen är sjukskriven i två veckor?
CRR – Centrum för riskanalys och riskhantering – vid Luleå tekniska universitet arrangerar den 12 november ett seminarium med en krisövning om hur en världsomfattande epidemi skulle kunna slå mot Norrbotten.

 Spanska sjukan, asiaten, Hong Kong-influensan …

När nästa stora världsomfattande influensaepidemi – en så kallad pandemi – slår till räknar forskarna med att sjukfrånvaron kommer att vara så hög som 50 procent under två veckor och cirka 15 procent i nära två månader. Hur påverkas samhällsviktig verksamhet av en sådan påfrestning? Kommer medarbetarna att prioritera jobbet eller att vårda sina anhöriga?

- Vi vill se och diskutera den norrbottniska beredskapen och hur den kan bli bättre,  säger professor Milan Veljkovic, verksamhetsledare vid CRR.

Seminariet är fulltecknat. Drygt 30 deltagare från kommuner, hälso- och sjukvård samt statliga myndigheter tar del av aktuella föreläsningar och inbjuds att medverka i ett rollspel under ledning av Krisberedskapsmyndigheten.

Ur programmet ( bifogas):

* Smittskyddsläkare Anders Österlund ger basfakta om pandemier och smittskydd

* Socialtjänsten i Boden berättar om hur man planerar för att klara omsorgen av gamla och funktionshindrade vid stora sjuktal

*  Hans-Gunnar Knutzen vid Vattenfall AB Norden berättar varför en internationell koncern lägger tid och pengar på pandemiplanering

* Misse Wester , forskare från KTH,  föreläser om myter kring människors reaktioner vid svåra påfrestningar.

Media hälsas välkomna till föreläsningarna samt till slutdiskussionen i spelet kl. 14.30 (0bs! Ändrad tid). Möjligheter  till intervjuer ges under lunchen.

Dag: Onsdagen den 12 november 2008

Tid:  Klockan 08.30-16.00

Plats: Skapa företagsby i Sävast 

Centrum för riskanalys och riskhantering vid Luleå tekniska universitet är en centrumbildning som arbetar med utbildning och forsknings- och utvecklingsprojekt inom risk- och krisområdet. I CRR ingår även LKAB, SSAB, Vägverket, Banverket, Vattenfall Vattenkraft, Länsstyrelsen i Norrbotten samt Bodens kommun.

Upplysningar: Professor Milan Veljkovic, tel. 070-608 47 31, Marianne Berg, tel. 0921-34 00 30 eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se