J. Gunnar I. Hellström, doktorand vid Luleå tekniska universitet

Ny forskning för ökad dammsäkerhet

Publicerad: 26 november 2009

Genom att göra simuleringar och experiment för att förutse inre erosion i fyllnadsdammar, t ex vid en kraftstation, kan man ytterligare öka dammsäkerheten. Det framgår av en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet, där det slås fast att det är av största vikt att förstå hur inre erosion initieras och fortsätter

- Ett sätt att öka förståelsen för inre erosion är att i detalj studera hur strömningen ser ut inuti det porösa materialet. Det är ett nytt angreppssätt och via fortsatta samarbeten inom Svenskt VattenkraftCentrum kan vi komma riktigt långt också vad gäller de praktiska resultaten, säger Gunnar Hellström doktorand vid Luleå tekniska universitet.

Han har använt numeriska flödesberäkningar i sin forskning för att kunna kartlägga olika parametrar som visar vilka krafter som finns i det porösa materialet. En annan del som beräkningarna kan ge svar på är materialets förmåga att släppa igenom en vätska, vilket kallas permeabilitet. I vissa porösa material är det troligt att ett välordnat och ett oordnat vattenflöde kan förekomma samtidigt på olika ställen i materialet.

- För att förstå vilka konsekvenser de olika flödena har så har vi undersökt hur dessa påverkar det porösa materialet, säger han och poängterar att det är speciellt viktigt med tanke på kommande ökade inslag av vindkraft.

- Mer vindkraft innebär mer inslag av vattenkraft som används när det inte blåser så mycket och då ökar följaktligen även betydelsen av att förstå flödesvariationer, säger han.

Flöde i porösa material förekommer även i en rad andra viktiga Svenska industrier, t ex vid tillverkning av pappersmassa, torkning av järnmalmspellets och komposittillverkning.

Doktoranden J. Gunnar I. Hellström är född i Rottneros i Värmland och avlade 2005 Civilingenjörsexamen i maskinteknik vid Luleå tekniska universitet.