Skolprojekt för jämställt samhälle

Publicerad: 22 april 2006

Trots skollagens och läroplanernas starka skrivningar om jämställdhet väljer både flickor och pojkar fortfarande i hög utsträckning utbildning efter kön.
Universitetens lärar- och sjuksköterskeutbildningar lockar i huvudsak unga kvinnor, medan de unga männen – om man tillåter sig att generalisera – återfinns bland de blivande ingenjörerna.
Att skolan spelar stor roll när det gäller att forma elevernas värderingar vet vi – och därför startar Luleå tekniska universitet tillsammans med en rad andra intressenter ett projekt med siktet inställt på en jämställd skola.

Forma framtiden är ett länsövergripande Mål 1-projekt med Institutionen för utbildningsvetenskap som huvudman. Projektet löper över ett och ett halvt år, ska avslutas i sin helhet vid årsskiftet 2006/2007 och stöds av länsstyrelsen, samtliga kommuner i Norrbotten, Myndigheten för skolutveckling, Regionalt utvecklingscentrum, Rädda barnen och Teknikens hus.

Forma framtidens utgångspunkt är att det är strukturen i skolan som måste förändras, inte enbart enskilda skolor eller elever. En annan viktig utgångspunkt är att professionella aktörer i kommunerna måste få kunskap om vilken roll makt och kön egentligen spelar – i annat fall kan skolan både bidra till att vidmakthålla och reproducera hierarkiska maktstrukturer och traditionella könsmönster.

Därför har projektet som mål att skapa större medvetenhet och handlingskraft i jämställdhetsfrågor och eftersom förändringen måste börja hos de vuxna är en satsningarna en processutbildning i genusvetenskap och genuspedagogik. 35 skolledare och lika många pedagoger från hela Norrbotten deltar i utbildningen, och alla deltagare samlas till kick-off måndagen den 14 november i Aula Aurora, campus Luleå.
Kick-offen börjar klockan 10.00 och pågår till klockan 16.00 och under dagen medverkar Pia Enochsson (Myndigheten för skolutveckling), Gertrud Åström (Jämställdhetspolitiska utredningen), Christian Fridh (Röda korsets ungdomsförbund) och Kerstin Fors Mattsson (utvecklingsledare i Jokkmokks kommun).

Trots skollagens och läroplanernas starka skrivningar om jämställdhet, tenderar flickor och pojkar att göra könsbudna utbildningsval. Skolan, som en del av samhället, dras med samma problem som återfinns inom andra samhällssektorer – exempelvis sexuella trakasserier. Och trots att skollagen säger att den som verkar inom skolan ska främja jämställdhet mellan könen visar flera undersökningar att pojkar och flickor inte får samma utrymme och att de bemöts och bedöms olika.

Bland Forma framtidens övriga satsningar återfinns exempelvis öppna föreläsningar, att skapa nätverk för så kallade genuspedagoger och att handleda och utbilda via workshops och föreläsningar.

Upplysningar: Projektledare Josefin Rönnbäck, tel. 0920-49 10 32, josefin.ronnback@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se