Hoppa till innehållet

Stipendieutdelning

Publicerad: 30 augusti 2006

Elsa och Sven Thysells stiftelse för konstruktionsteknisk forskning inom väg och vatten vid Luleå tekniska universitet delar i år ut totalt 300.000 kronor i stipendier.
Årets utdelning sker i samband med donatorn Sven Thysells 90-årsdag.

Elsa och Sven Thysells stiftelse har som ändamål att stödja konstruktionsteknisk forskning inom väg och vatten vid Luleå tekniska universitet.
Stiftelsens styrelse beslutade vid sitt sammanträde i juni att det vid årets utdelning – som sker i samband med donatorn Sven Thysells 90-årsdag – kommer att delas ut stipendier med ett totalt värde om 300.000 kronor.

Styrelsen, som består av prorektor Mikael Jonsson, universitetsdirektör Staffan Sarbäck, donatorn Sven Thysell, professor Lennart Elfgren och sekreteraren Erik Sundström, har utsett följande stipendiater:

Vladimir Ronin, adjungerad professor, tilldelas 150.000 kronor för arbetet med energimodifierad cement.
I motiveringen står: ”Vladimir Ronin har utvecklat en metod genom vilken man med vibrerande malning ökar ytaktiviteten hos bindemedel. Därigenom kan andelen normal Portland-cement minskas och stora besparingar kan ske ifråga om energiåtgång och koldioxidutsläpp vid betongtillverkning. Metoden behöver vidareutvecklas för att kunna användas i industriell skala.”

Jan-Erik Jonasson, professor, tilldelas 60.000 kronor för arbetet med modellering av betong med energimodifierade bindemedel.
Motivering: ”Jan-Erik Jonasson har arbetat med modellering av olika betongkvaliteters tids- och temperaturberoende deformationer och spänningar. Modellerna behöver utvecklas vidare för nya cement- och betongtyper.”

Sofia Utsi, teknologie licentiat, tilldelas 30.000 kronor för arbetet med modellering av ung betong.
Motiveringen lyder: ”Sofia Utsi arbetar med modellering av självkompakterande betong i sitt doktorandprojekt. Arbetet har stor potential och kan komma att ge betydande rationaliseringsvinster vid byggande.”

Ola Enochsson, teknologie licentiat, tilldelas 30.000 kronor för arbetet med tillståndsbedömning av betongkonstruktioner.
Motivering: ”Ola Enochsson arbetar med tillståndsbedömning av betongkonstruktioner i sitt doktorandprojekt. Genom bättre metoder kan mer tillförlitliga metoder skapas för beräkning av bärighet och livslängd för olika typer av konstruktioner.”

Håkan Thun, teknologie licentiat, tilldelas 30.000 kronor för arbetet med utmattning av betongkonstruktioner.
I motiveringen står: ”Håkan Thun arbetar med utmattning av betongkonstruktioner i sitt doktorandprojekt. Genom mer noggranna metoder för bestämning av utmattningshållfastheten kan tillåten last öka på många konstruktioner.”

Stipendierna delas ut den 1 september klockan 13.00 i Frimurarhuset, Skeppsbrogatan 20 i Luleå.

Medias representanter hälsas välkomna.

Upplysningar: Prorektor Mikael Jonsson, tel. 0920-49 12 77, 070-319 12 77, mikael.jonsson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@ltu.se