Hoppa till innehållet
HRborrning.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

11 miljoner till forskning om säkrare gruvor

Publicerad: 28 mars 2011

Gruvolyckor orsakade av ras är ett problem. Luleå tekniska universitet får 11 miljoner kronor av VINNOVA samt gruvföretagen LKAB, Boliden, Zinkgruvan, Lundin och Xstrata, för att bedriva forskning om olika system för att förstärka berg och hur dessa påverkas av förhållanden i berget. På testplatser som byggs upp i de medverkande företagens gruvor ska forskarna testa samverkan mellan olika typer av förstärkningar och berget.

Olika förhållanden, i och runt berg, t ex seismografisk aktivitet, kombinationen av bergarter mm, påverkar vilken förstärkningsmetod gruvbolagen ska välja för att öka säkerheten i gruvorna.

- Våra forskare ska testa generella bergförhållanden och hur dessa påverkar de förstärkningsmetoder som används idag, något som hittills studerats  i väldigt liten utsträckning. Vi kommer bland annat att göra tester under brytning, säger professor Erling Nordlund, Avdelningen för berganläggningsteknik vid Luleå tekniska universitet.  

Luleå tekniska universitets är idag internationellt ledande inom området gruvteknik.

- LTU har lång erfarenhet av bergförstärkning och  en bred erfarenhetsbank som tillsammans med vår unika kompetens inom numerisk analys gör att vi snabbt kan analysera och göra rätt bedömningar av hur förstärkningsmetoder fungerar i samverkan med berget, säger Erling Nordlund.

Kontakt
Professor Erling Nordlund, Berganläggningsteknik
070-589 16 18