Hoppa till innehållet

Beviljade forskningsmedel från Kempestiftelserna

Publicerad: 30 mars 2011

Sitaram och Staffan Andersson har av Kempestiftelserna beviljats 900.000 kr för ett s.k DVS instrument. Det är en viktig teknik för att studera absorptionsbeteendet avseende fukt/vätska hos läkemedel, livsmedel, polymerer och oorganiska material. Detta instrument kommer att vara av stort värde i flera pågående projekt. DVS kommer att minimera kostnader och tid för att driva projekt och ge ökade kunskaper i materialvetenskap hos forskargruppen vid LTU.
Staffan Andersson