Hoppa till innehållet
winter train.JPG

Färre tågförseningar med bättre spårväxlar

Publicerad: 27 april 2011

Trafikverket satsar 10 miljoner på ett utvecklingsprojekt vid Luleå tekniska universitet som ska leda till färre tågförseningar och samtidigt sänka kostnaderna för underhåll av spårväxlar. Växlarna är en viktig flaskhals när det gäller att öka punktligheten i tågtrafiken. Ett forskningsteam från Luleå samarbetar med ledande europeiska tillverkare för att ta fram nya, mer funktionella växlar.

- Trafikverkets satsning bygger på tio år av samarbete med LTU och på den unika forskningskompetens inom drift- och underhållsområdet, som möjliggör mer trafik med bättre underhåll och ekonomiska aspekter på underhåll med fokus på produktutveckling- och konstruktion, säger P-O Larsson-Kråik, forsknings- och innovationssamordnare, Trafikverket.

 Världsledande tillverkaren av spårväxlar Vossloh Nordic Switch System står för framtagningen av prototyper av nya växlar utifrån de koncept som forskarna vid Luleå tekniska universitet utvecklar.

 - Problem med växlingen och brott i kontaktledningar ligger ofta bakom de tågförseningar vi upplevt under de senaste åren, säger professor Jan Lundberg, Luleå tekniska universitet, som leder utvecklingsprojektet.  Vi ska ta fram funktionella spårväxlar som ska klara förändringar i markförhållanden, snö och kyla och andra faktorer som leder till haveri i växlarna och som dessutom är billiga att tillverka och lättare att underhålla. Det kan t ex handla om att bygga växlar av standardiserade moduler som är lätta att ersätta och underhålla. För att kunna optimera växelns funktion utan att priset stiger dramatiskt krävs en anpassning av materialval och växlarnas konstruktion till den beräknade underhållskostnaden under hela den tid växeln ska vara i bruk.

 Projektet”Funktionell utformning av spårväxlar” drivs av Luleå tekniska universitet i samarbete med Chalmers.

 Upplysningar: Jan Lundberg, Luleå tekniska universitet, 070-2211035, P-O Larsson-Kråik, Trafikverket 070 670 52 89, Björn Lundvall, Vossloh: 0708 77 25 61, Åsa Svedjeholm, informatör, Luleå tekniska universitet, 070 339 16 28