Hoppa till innehållet
studentmiljo.jpg

Grönt ljus för universitets gymnasielärarutbildning

Publicerad: 29 mars 2011

Luleå tekniska universitet har fått examenstillstånd av Högskoleverket för samtliga 11 ämnen på gymnasielärarutbildningen. Högskoleverket har även givit examenstillstånd till fem ämnen på ämneslärarnivå, årskurs 7-9 och haft synpunkter på tre andra på samma nivå

 

- Det är verkligen glädjande att HSV har givit oss examenstillstånd för samtliga ämnen på gymnasiet, vilket visar att vår satsning på kvalitet som gjordes i våras på bl a kompetenshöjning har givit bra resultat, säger Erik Höglund, prorektor vid Luleå tekniska universitet.

I våras lade regeringen fram ett nytt förslag till lärarutbildning där man höjt kraven på kvalitet jämfört med 1985 och 2001 års lärarreformer. Förslaget innebär bl a att universitetoch högskolor har fått söka nya examenstillstånd för sina lärarutbildningar. De lärarutbildningar som redan pågår vid LTU har tidigare prövats av HSV och bedömts ha hög kvalitet.

Det nya beslut där Högskoleverket givit examenstillstånd omfattar gymnasieämnena matematik, fysik, teknik, historia, samhällskunskap, svenska, engelska, musik och dans. För ämneslärare i årskurs 7-9 på lärarutbildningen har HSV givit examenstillstånd för ämnena matematik, historia, samhällskunskap, engelska och musik. Däremot bedömer verket att kursplanerna för ämnena fysik, teknik och svenska ligger på en för hög nivå och har i ett första skede inte givit examenstillstånd för dessa.

- Vi har haft ont om tid i samband med ansökningarna och det är säkert en förklaring till att vi inte haft möjlighet att anpassa planerna till rätt nivå. Idag är kursplanerna på gymnasienivå och de behöver anpassas till 7-9 nivå så vi har för avsikt att gå in med kompletteringar till en ny snabb ansökningsomgång i mars, säger Erik Höglund.