Hoppa till innehållet
KIna-webbild.jpg

Huggsexa om civilingenjörer från LTU - redan innan examen

Publicerad: 1 april 2011

Det är en enormt stor efterfrågan på utbildade civilingenjörer från Väg- och Vatten på Luleå tekniska universitet både i Sverige och utomlands. Redan fyra månader innan examen har många fått flera olika anbud från arbetsgivare. En mycket populär kurs vars efterfrågan bara ökar på Väg- och Vatten på LTU är Utländskt byggande.

- Just nu är ett 30-tal studenter på studieresa i Kina. En sådan resa ger ökad sammanhållning mellan studenterna och bättre förståelse för varför vi bygger som vi gör i Sverige, säger Catrin Edelbro, huvudansvarig för kursen och utnämnd till årets lärare på LTU 2010.

Till veckan kommer två studenter som läser sista året på Väg- och Vatten på Luleå tekniska universitet, att återkommande rapportera via blogg på Studentwebben om sina intryck från sin studieresa i utländskt byggande i Kina.

Kursen som är på 7,5 poäng har blivit allt populärare genom åren och genomförs under studenternas sista termin på civilingenjörsprogrammet. Tidigare länder vars byggen studerats på plats är till exempel Brasilien, Venezuela, Canada, USA, Australien, Fijiöarna och Sydafrika.

 

Det ger en ny dimension att få se hur andra länder löser byggandet av hus, broar, tunnlar och vägar ovan jord och under jord i gruvor. Här i Sverige har vi oftast en bra grund att bygga hus på, men vi har tjäle i marken att ta hänsyn till och måste isolera våra hus på ett bra sätt, säger Catrin Edelbro.

Det finns tre inriktningar på Väg- och vatten på Luleå tekniska universitet. Det är Jord och Berg som är unik för LTU och som utbildar civilingenjörer i hur vi grundlägger hus och vägar och samtidigt bygge av underjordskonstruktioner såsom tunnlar för trafik, bergrum för lager och orter i vår växande gruvnäring.

- Av dem som går den inriktningen kommer 75 procent att jobba inom anläggningsindustrin i Sverige. Men erbjudanden om arbete kommer även från Norge, Finland och Australien och från gruvnäringen i Sverige, säger Catrin Edelbro.

Två andra populära inriktningar på Väg- och vatten på LTU är konstruktion, hur man bygger broar och hus och produktion där man tittar på byggprocessen.

- På byggsidan är det blomstrande tider. Där är behovet av civilingenjörer stort, äger Catrin Edelbro.

Hon kommer nu att ansluta till sina studenter som redan är på plats i Kina.

- I våra kurser hittills har vi samverkat mycket med svenskt näringsliv och fått se mycket som har med svenskt byggande att göra. Nu får vi se hur andra länder bygger. Inte minst för våra blivande konstruktörer är det intressant att få med sig influenser från andra länder för sina framtida uppdrag, säger Catrin Edelbro.

kina-webbbild-5.jpg
Civilingenjörer på Väg- och Vatten på Luleå tekniska universitet studerar byggande i Kina