Hoppa till innehållet
osten-jonsson-webb.jpg
- Det man vill arkivera ska kunna flyttas till olika generationer av teknik, säger Östen Jonsson, verksamhetsledare LDB-Centrum.

Hur öppnar man en fil på datorn om femtio år ?

Publicerad: 28 juni 2011

Ett nytt forskningsprojekt, ENSURE, ska ge svar på hur privata företag kan arkivera digital information. I dag finns inget etablerat sätt, att – för all framtid- bevara digital information varken hos statliga myndigheter eller hos privata företag. Samtidigt växer den typen av information

Även privata företag kan vara skyldiga att arkivera stora mängder av sin digitala information för lång tid framöver.

- Det handlar om att vara så oberoende av en speciell teknik som möjligt. Det man vill arkivera ska kunna flyttas till olika generationer av teknik. Ta till exempel en fil från 80-talet, den kan du troligen inte längre läsa med den dator du använder idag, säger Östen Jonsson, verksamhetsledare för LDB-Centrum.

Hittills har utvecklingsarbetet på LDB- centrum, Centrum för långsiktigt bevarande, som hör till LTU framför allt handlat om hur statliga myndigheter som är skyldiga att arkivera sitt material, ibland utan bortre tidsgräns, ska kunna göra det när materialet inte finns på papper, utan digitalt. Lagringen ska dessutom göras automatiskt. I ENSURE ska den utvecklingen ske mot den privata marknaden.

Tanken med det nya projektet är att utveckla ett system för bevarande av digital information för företag, som anpassas efter vad ett företag har råd att betala. Det ska även kunna anpassas efter hur kvalificerad lagring företaget vill ha. Som praktikfall i projektet används information från vårdsektorn, framtagning av läkemedel samt ekonomisk information.

- Mängden digital information som ska bevaras är så stor att det inte finns några ekonomiska alternativ till automatiserade processer. Det är dessa automatiserade processer som är i fokus, säger Östen Jonsson,

EU-projektet, ENSURE, leds av det globala IT-företaget IBM och är ett forskningsinitiativ mellan 13 olika parter. I projektet ansvarar LDB-centrum, vid Luleå tekniska universitet, för den testbädd som kommer att användas i projektet. Budgeten är på 117 miljoner kronor, varav 9 miljoner går till LDB-centrum.

- LDB- centrum är i dag europaledande när det gäller bevarandeprocesser för webb. Vi ser inte att någon har nått så långt som vi gjort när det gäller att lagra webbmaterial automatiskt. Vi är tacksamma och stolta över det förtroende vi fått av IBM. Vi är tredje största part i det här projektet, säger Östen Jonsson.