Hoppa till innehållet

LKAB satsar 50 miljoner extra på forskning - stadsomvandling av Kiruna och Malmberget i fokus

Publicerad: 12 maj 2011

Luleå tekniska universitet får ta emot 50 miljoner kronor av LKAB. Pengarna går till forskning om bland annat stadsomvandlingen av gruvorterna Kiruna och Malmberget. LKAB:s gruvbrytning påverkar stora delar av boendemiljön i de två samhällena som delvis måste flyttas.

Det är Hjalmar Lundbohm Research Center, HLRC , en centrumbildning vid Luleå tekniska universitet vars verksamhet sker i samverkan mellan LKAB och LTU, som får förfoga över de nya forskningspengarna.

Forskningsområdet har tidigare omfattat bland annat utveckling av framtidens järnmalmsprodukter i form av smarta pellets och ett fokus på att hitta lösningar för hållbar gruvverksamhet.

Nu ska HLRC:s forskning utökas till att även omfatta logistik och stadsomvandlingen av Kiruna och Malmberget.­­­ Forskningen om stadsomvandlingen blir tvärvetenskaplig och sker inom områdena samhällsvetenskap, sociologi, statsvetenskap, samhällsbyggnadsteknik, arkitektur, VA-teknik och Drift & Underhåll.

Då får vi bättre samhällsfokus på vår redan framstående gruvforskning och kan med hög trovärdighet stå på alla tre ben när det gäller hållbarhetsperspektivet nämligen miljön, ekonomin och den sociala aspekten, säger Pär Weihed, professor LTU.

- Vi har en tradition av att jobba smalt och djupt men samhällsomvandlingen kräver att vi jobbar på bredden, att vi får in nya infallsvinklar och kompetenser i forskningen. Det tror jag att vi får nu och det är en förutsättning för att lyckas, säger Ulla Grönlund, prefekt Samhällsbyggnad och naturresurser.

Dessutom ska delar av de 50 miljonerna från LKAB användas till forskning om hur kapaciteten på Malmbanan kan utökas för att underlätta transporterna av järnmalmen.

-  Trängseln på Malmbanan och vår påverkan på de samhällena där vi verkar är två av LKAB:s främsta framtidsutmaningar, konstaterar Per-Erik Lindvall. Direktör för teknik- och affärsutveckling på LKAB.

- Det här förstärker ytterligare ett mycket väletablerat samarbete mellan LTU och LKAB. Dessutom skapar det möjligheter till samverkan inom nya forskningsområden inom vilka LTU har ett stort intresse, säger Johan Sterte, rektor vid LTU.