Hoppa till innehållet

LKAB satsar 75 miljoner på utbildning

Publicerad: 27 maj 2011

LKAB satsar 75 miljoner kronor genom nyinrättade LKAB-akademin med fokus på gymnasieskolorna i Kiruna och Gällivare. Dessutom förstärker LKAB samarbetet med Luleå tekniska universitet. Satsningen på LTU via LKAB-Akademin innebär bland annat att universitetet kan överbrygga övergången från gymnasieutbildning i Malmfälten till vidare universitetsstudier.

Det här sker som ett led i att trygga den framtida kompetensförsörjningen på LKAB. LKAB planerar att öka sin leveranskapacitet från dagens 28 miljoner ton färdiga järnmalmsprodukter årligen till 37 miljoner ton år 2015, bland annat genom att öppna tre nya gruvor i Norrbotten. De närmaste åren beräknar LKAB därför att behöva rekrytera 1250 medarbetare.

- Vi vet att skolan är en faktor som väger tungt vid värdering av livsmiljön. Attraktiva utbildningar är viktiga inte minst när människor från andra delar av Sverige ska rekryteras till företaget. Bra skolor ger oss en fördel i kampen om spetskompetensen, säger Lars-Eric Aaro, vd för LKAB.

LKAB- Akademin ska nu ge skolorna i Gällivare och Malmberget möjlighet att genom samverkan med företag i regionen erbjuda ett lockande, unikt och varierat programutbud där engagerade och kompetenta pedagoger skapar ett lärande med moderna metoder.

LKAB-Akademin ska bidra till detta genom att exempelvis anordna unika kurser och föreläsningar, finansiera studiebesök och studieresor och bidra med specialmaterial och handledning vid projektarbeten. Också grund- och förskola/barnomsorg ska kunna söka bidrag hos LKAB-akademin för aktiviteter som kan bidra till att öka teknikintresset bland barn och ungdomar.

Som ett led i detta stärker LKAB-akademin också LKAB:s samarbete med Luleå tekniska universitet, LTU, genom att bland annat finansiera unika kurser och föreläsningar som ges till forskare, forskarstuderande och studenter inom ämnen relaterade till LKAB:s verksamhet.

– Vi kommer även inom ramen för LKAB-Akademin att kunna erbjuda företagsspecifika utbildningar till LKAB-anställda som fortbildning och vidareutbildning inom ramen för det vi kallar livslångt lärande. Hur mycket pengar som ska läggas på just LTU från LKAB-Akademin är inte klart men finns det bara goda idéer och tankar så tror jag att det finns möjlighet tillytterligare utökat samarbete, säger Erik Höglund, prorektor LTU.

Särskilt intresserade studenter utanför EU ska genom LKAB-akademin kunna ansöka om stipendier för terminsavgiften på LTU. För att öka rörligheten mellan akademi och industri ska även professorer, forskare och anställda erbjudas stipendier.

– Det här blir en win-win situation för LKAB och LTU. Vi ska naturligtvis genom våra utbildningar bidra till att förse LKAB med framtida kompetens. För LTU innebär det här bland annat att vi kan få möjlighet att erbjuda utländska studenter utanför EU stipendium för relevanta utbildningar och kanske att studenter kan få bedriva examensarbeten och erbjudas feriejobb på LKAB, säger Inger Bergström, chef Utbildnings- och forskningsenheten.  

Sedan 2004 har LKAB avsatt 200 miljoner kronor till forskningssamarbete med LTU.

Taggar