Hoppa till innehållet
studenter ltu.jpg

LTU har utsett fyra hedersdoktorer 2011

Publicerad: 28 juni 2011

Nu är årets hedersdoktorer utsedda vid Luleå tekniska universitet. Två av dem är före detta studenter vid Luleå tekniska universitet och har nått stora framgångar i sina respektive branscher, Martin Jonsson, utvecklings- och forskningschef på Gestamp Hardtech AB i Luleå och Malin Frenning, chef för affärsområdet bredbandstjänster på Telia Sonera och sitter i koncernledningen. De andra två hedersdoktorerna som utsetts är landshövding Per-Ola Eriksson och landstingsdirektör Elisabeth Holmgren. Hedersdoktorerna utses formellt vid årets Akademiska Högtid 11 november 2011.

Landshövding Per-Ola Eriksson har utsetts till Teknologie hedersdoktor för sitt oförtröttliga arbete med att utveckla Norrbottens- närings och samhällsliv och för sitt stora engagemang för LTU. Sedan 2003 är han landshövding i Norrbotten och har som sådan engagerat sig starkt för utvecklingen i länet och han har på olika sätt understött LTU, bland annat genom att informera om universitetets mål och verksamhet och genom bidrag till forskning från länsstyrelsen och från de regionala EU-fonderna. 

Han deltar gärna i olika möten, inte minst i studenternas evenemang och är då en god ambassadör för länet. Han verkar kraftfullt för att länsstyrelsen och LTU arbetar gemensamt mot de strategiska målen att stärka näringslivet och samhällsutvecklingen i regionen. 

Landstingsdirektör Elisabeth Holmgren har utsetts till Filosofie hedersdoktor bland annat för att hon på ett aktivt sätt gett stöd för att utveckla och införa en ny pedagogisk modell för handledning inom verksamhetsförlagda kurser och inspirerat till förbättringsarbete för att höja kvalitén inför kommande utvärderingar. Hon har även bidragit till en gemensam forskarskola vid Institutionen för hälsovetenskap och är aktiv i arbetet med utveckling och forskning inom E-hälsans område i den nya centrumbildningen – EIC.

Elisabeth Holmgren har parallellt med sitt arbete inom Norrbottens läns landsting ett stort engagemang för att förbättra och utveckla ett samarbete med LTU som bidrar till utveckling av länets hälso- och sjukvård. Hon förtjänar därför att hedras som hedersdoktor .

Efter maskinteknisk utbildning på Luleå tekniska universitet började Malin Frenning som trainee på Telia. Efter bara två år fick hon sitt första chefsjobb. Malin Frenning har varit chef för nätbolaget Skanova, chef för International Carrier och chef för grossistförsäljning av nätkapacitet. Med en omsättning på 40 miljarder kronor och 13 000 medarbetare i 20 länder utgör affärsområdet en mycket viktig del av Telia.

Hon investerar flera miljarder varje år i infrastruktur och 85 % av Europas internettraffik går genom näten i hennes affärsområde. Utsedd av Veckans Affärers som Sveriges mäktigaste näringslivskvinna är Malin Frenning en förebild för alla unga kvinnliga ingenjörer, och hennes framgångar kan förhoppningsvis inspirera fler flickor att välja tekniska utbildningar. Hon utses till Teknologie hedersdoktor.

Martin Jonsson är utvecklings- och forskningschef på Gestamp Hardtech AB i Luleå sedan 1990. Företaget tillverkar fordonskomponenter med presshärdningsteknik. Denna teknik baseras på en innovation som togs fram i samarbete mellan SSAB och LTU för ca 30 år sedan. Utvecklingen av presshärdningstekniken har under Martin Jonssons ledning skett med en medveten strategi som bärs upp av ny forskningsbaserad kunskap. Det långsiktiga forskningssamarbetet med Luleå tekniska universitet har medverkat till att företaget har utvecklat sin teknologi till en global framgång. Forskningssamarbetet har också lett till att LTU har en mycket stark internationell position inom området.

Martin Jonsson har själv en stark anknytning till LTU genom att det är här som han har studerat och erhållit sin civilingenjörsexamen inom maskinteknik. Han har styrelseuppdrag inom två centrumbildningar vid LTU, Centrum för högpresterande stål och Fastelaboratoriet. Han utses till Teknologie hedersdoktor.