Hoppa till innehållet
Maria Udén, forskare vid Luleå tekniska universitet
Maria Udén, forskare vid LTU, har lett projektet

Lyckat resultat i EU-projektet för mobil kommunikation i glesbygd

Publicerad: 5 juli 2011

Forskningsprojektet N4C, finansierat av EU:s sjunde ramprogram – Networking for Communications Challenged Communities – är avslutat. Projektet har pågått under tre år och haft en budget på 50 miljoner SEK. Det har letts av Luleå tekniska universitet och forskaren Maria Udén som är mycket nöjd med resultatet, ny typ av Internet-access och nya applikationer.

- Vi är stolta att kunna presentera en ny typ av Internet-access (DTN) och applikationer som har varit stabila och fungerat flera månader utan problem i verkliga användningssituationer, säger Maria Udén. Projektet har utvecklat en gren inom tillämpad ingenjörsvetenskap med mål som mångfald i innovationssystem och lokalt förankrad teknisk design.

Vi kommer att följa upp med ett EU Leonardo da Vinci-projekt 'e-Learning DTN'. Målet är att göra resultaten, som publiceras offentligt med mjukvara och olika instruktioner, tillgängliga för många genom en kurs som man kan läsa "på nätet".

Målet med forskningsprojektet har varit att förse användare i glesbygden med trådlös Internet med hjälp av en fördröjningsbar teknologi för att förenkla och förbättra livet och möjligheterna för t ex samebyar med renskötsel. Tester har gjorts med nya tillämpningar för exempelvis spåra renar eller fjällvandrare, samla in data om miljö- och meterologi med mera.

Ett aktuellt resultat i ljuset av vårens händelser, är ett mätsystem för att följa upp radioaktivitet till exempel kring kärnkraftsverk, och där DTN används för att transportera informationen.

Kontakt: Maria Udén, 070-5334978, maria.uden@ltu.se