Hoppa till innehållet

Pär ska göra affär av universitetets forskning

Publicerad: 29 mars 2011

AB Centek som tagits över av LTU:s holdingbolag har fått ett särskilt innovationsuppdrag och det blir entreprenören och forskaren Pär Johansson som ska leda det arbetet. Han är mannen som vurmar för mentorskap, har ett förflutet som forskare vid Luleå tekniska universitet, varit studierektor, startat flera egna företag och arbetat inom Volvo Aero

 

- Min övertygelse är att Centek kommer att få möjlighet att skapa sig en ny roll, vässa sin profil, vilket innebär att vi kommer att föda mycket idéer och dra nytta av olikheterna på ett helt annat sätt, säger han. 

Meningen är att innovationer från olika företag och innovationer från Luleå tekniska universitet ska kunna mötas i det nya AB Centek. Tidigare har verksamheten till stor del varit inriktat mot regional utveckling mot företag och till viss del även offentligt finansierade projekt. Med LTU som ny innovationspart blir det andra möjligheter menar Pär Johansson som påpekar att Centek sedan tidigare har goda kontakter med t ex LKAB.

Pär Johansson har haft tre olika karriärsteg innan han blev utvald att leda LTU’s innovationsuppdrag inom Centek. Civilingenjör inom väg- och vatten vid LTU och forskning är det första, studierektor för en distansutbildning inom väg och vatten vid samma universitet är det andra och grundare och ledare av företaget Designtech det tredje. Efter 6 år inom Designtech begärde han att få sluta för att kunna ägna mer tid åt sin familj. Tiden därefter har erbjudanden om jobb formligen regnat över honom och ett av dessa gällde strategisk produktutveckling vid Volvo Aero i Trollhättan.

En erfarenhet som han gärna framhåller från sitt senaste jobb inom Volvo Aero är att försöka hitta en så nära väg som möjligt till nya affärer, vilket inte nödvändigtvis innebär att starta ett nytt företag. Han vill se Centek som en tydligare kontaktpunkt dit företag kommer för att få jobba med universitetet.

- Det innebär att helt plötsligt så får vi både export och import och förr eller senare så kommer någonting att mötas här som kommer att bli otroligt häftigt, säger han.

Han påpekar att det finns många på LTU som har idéer, mer eller mindre utvecklade där Centeks roll blir att föra samman företag och universitet. Coachning och mentorskap är två viktiga ingredienser som han vill framhålla, inte minst det senare och han vill även se innovationsambassadörer på universitetets institutioner.

- Mentorprogram är mycket personlighetsutvecklande. Att kunna använda detta verktyg på LTU är väldigt viktigt för att utveckla den innovativa förmågan, säger han.

Med sin bakgrund står Pär Johansson klar att ta sig an uppdraget vid AB Centek. Tillsammans med bolagets VD Gry Holmgren ska han även tillvarata och integrera Centeks existerade innovationsarbete.

- Jag kommer in med min erfarenhet och ska leda och koordinera det här innovationsuppdraget och att få jobba med att leda ett team av affärs- och innovationsutvecklare igen är otroligt roligt, för det har jag inte gjort på fyra år, säger han.