Hoppa till innehållet
IMG_1477.jpg
Professor Svend Erik Mathiassen

Stort intresse för FALF- konferensen på LTU

Publicerad: 17 juni 2011

På torsdagen invigdes den fjärde arbetslivskonferensen som FALF (Forum för Arbetslivsforskning) arrangerar. Temat för konferensen i år var ”Det nya arbetslivet”.

Invigning-falf.jpg
Professor Jan Johansson, Professor Lena Abrahamsson och moderator Kenneth Abrahamsson.

- Kanske får vi i framtiden en kvalitetsstämpel på våra äggförpackningar som inte bara talar om att hönsen som värpt äggen haft det bra, utan att även de som jobbat med att förpacka äggen, har det bra, sade Svend Erik Mathiassen.

Under tre dagar har över 140 deltagare, mestadels forskare, utbytt erfarenheter och diskuterat arbetslivets brännande frågor. Drygt 70 presentationer av olika heta forskningsarbeten har gjorts under konferensen av både doktorander och etablerade forskare. Professor Lena Abrahamsson på LTU som är ordförande för FALF invigde konferensen med stor entusiasm och med hopp om att de tre dagarna skulle komma att stärka arbetslivsforskningens roll.

-FALF är ett nätverk för oss forskare inom arbetsliv och vi vill även vidga detta område mot andra, sade Lena Abrahamsson.

För en av huvudtalarna under konferensen, väckte första kvällens gemensamma båtutflykt i Luleå skärgård, gamla forskarminnen till liv, från tiden när hon precis börjat sin forskarbana inom arbetslivet i slutet av 1960-talet. För plötsligt fick Elisabeth Lagerlöf återse LKAB:s gamla Malmkaj, där hon en natt för över fyrtio år sedan studerade och uppmätte olika aspekter av arbetet för en av männen som hade sin arbetsplats där. Mannens uppgift var att kontrollera att malmen som tömdes från malmvagnarna transporterades vidare på rullbandet och ombord på båtarna som last. Hon mätte bland annat hans puls i samband med olika moment i arbetet, och det blev också ett tillfälle att prata om livet och arbetet i övrigt, där på Malmkajen.

– Jag minns det här tillfället i början av min forskarkarriär som något positivt, sade hon.

Elisabeth-lagerlöf-webb.jpg
Elisabeth Lagerlöf mindes sin arbetslivsforskning på LKAB:s gamla Malmkaj i slutet av 1960-talet

Själva temat för årets konferens var dock ”Det nya Arbetslivet".

Lena Abrahamsson hade en punkt där hon tillsammans med Professor Jan Johansson och Universitetslektor Bo Johansson gav sin syn som forskare på framtidens gruva. Lena Abrahamsson diskuterade hur det ska bli möjligt för det nya gruvbolaget Northland Resources att påbörja gruvbrytning i Pajala, utan att bygga in de traditionella könsmönstren som ofta hör gruvnäringen eller är det kanske gruvsamhällena till, könsmönster som redan nu är en orsak till att många unga kvinnor lämnar Pajala.

En annan utveckling som hon och de övriga tog upp vid det tillfället, var framtidsdiskussionen bland de världsledande gruvbolagen som Rio Tinto om ”Zero Entry”. Med det menas - inga människor under jord i djupa gruvor. Gruvbolaget LKAB bryter redan på stora djup och kommer att behöva satsa än mer offensivt på teknikutveckling som gör att behovet av människor under jord minskar, till och med blir noll. Gruvnäringen behöver bli mer hightech, eftersom djupare gruvor innebär större säkerhetsrisker. Den här utvecklingen är även nödvändig för att gruvbolagen ska kunna locka unga människor till arbete inom gruvnäringen.

– Inga anställda under jord kan bli verklighet i framtiden men det kräver ett teknikgenombrott, sade Bo Johansson.

Professor Jan Johansson som även han höll invigningstal är en av dem som byggt upp arbetsmiljöforskningen på Luleå tekniska universitet. Här har arbetsmiljöforskning bedrivits sedan 1973 och att den skulle finnas på LTU var ett tydligt önskemål från just gruvarbetare, genom Gruv 12:an i Kiruna efter den inledande gruvstrejken 1969-1970 i Kiruna, Malmberget och Svappavaara mot brister i arbetsmiljön och arbetsförhållanden.

För gruvarbetare i framtiden kan helt nya utmaningar dyka upp på olika håll i världen. Det kan till exempel bli aktuellt att börja bryta malm under havet.

- Malmen tar inte slut, det gäller bara att bryta där den finns och att ha tekniken, sade Jan Johansson.

Den tredje huvudtalaren under konferensen Töres Theorell, professor emeritus i psykosocial miljömedicin, Karolinska insitutet talade om kulturens positiva inverkan på stress i arbetslivet.

-Det är när det är som svårast på arbetsplatsen med till exempel nedskärningar som kulturinslag skulle behövas men det är då arbetsgivaren ofta drar in på sådant, sade han.

thores-theorell.jpg
Professor Thöres Theorell talade om kulturens påverkan på stress i arbetslivet

Rektor Johan Sterte som var med om att inviga konferensen talade om att arbetsmiljöforskning idag täcker in många olika områden och att den har möjlighet att skapa en bättre arbetsmiljö i Sverige.

– Jag är stolt över att LTU är med och arrangerar konferensen, sade han.