Hoppa till innehållet
HRgruvelitjpg.jpg
Företrädarna för företagen fanns på plats Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Svensk gruvelit och LTU-forskare i samarbetsprojekt om framtidens gruva

Publicerad: 28 mars 2011

Hela den svenska gruveliten, dominerande globala leverantörer till gruvindustrin och Luleå tekniska universitet, tecknade idag ett samarbetsavtal för att utveckla en gemensam strategi för hur gruvindustrin ska utvecklas för att säkra framtida tillväxt.

Luleå tekniska universitet står ensamt för den akademiska forskarkompetensen i det kraftfulla konsortium som tillsammans ska arbeta fram ett framtids- och framgångskoncept för svensk gruvindustri.

HRmarklundboliden.jpg
Ulf Marklund, Boliden Mineral AB

- Det är en stor styrka att industrin och akademin nu enas för att få fram en klar bild över framtidens gruvindustri till 2010, säger Ulf Marklund, teknisk chef på Boliden Mineral AB.

Ulf Marklund poängterar LTU:s roll i projektet. Den gruvrelaterade forskningen vid LTU är nationellt ledande och inom flera områden håller forskningen världsklass.

- LTU:s roll i projektet är viktig, vi har redan idag ett bra samarbete som vi nu fortsätter att utöka.

Att konsortiet som ska arbeta i projektet har muskler att räkna framgår om man tittar på den imponerande listan över medverkande företag ABB, Atlas Copco Rock Drills AB, Boliden Mineral AB, Georange idéella förening, LKAB, Metso Minerals (Wear Protection) AB, Nordic Rock Tech Centre AB, NCC Construction Sverige AB, Sandvik Mining and Construction AB och ÅF - Infrastruktur AB.

Från Luleå tekniska universitet medverkar forskare från avdelningarna Industriell produktionsmiljö, Berganläggningsteknik, Drift och underhåll, Tillämpad geologi, Malmgeologi och tillämpad geofysik och EISLAB.

- Att vara innovativa och inte göra "more of the same", är vårt mål, säger projektledaren Göran Bäckblom, Rock Tech Centre, RTC.

Några av de problemställningar som ska studeras i projektet Framtidsgruvan - en idéstudie, är bl a hur gruvindustrin ska utvecklas för att attrahera ung och kvinnlig arbetskraft, nya innovativa, hållbara och kostnadseffektiva produktionsprocesser, ny teknologi mm.

På plats när avtalet skrevs under måndag 6 april fanns, förutom företrädare för gruvindustrin, också representanter för Vinnova som driver frågor runt EU och gruvindustrin och hur företag, akademin och andra aktörer ska agera för att bli synliga för intressenter på den europeiska marknaden.

Fakta om projektet:

Projektet Framtidsgruvan - en idéstudie finansieras av det strategiska gruvforskningsprogram som utvecklats på uppdrag av regeringen och som har som mål att öka gruvindustrins och dess leverantörers konkurrenskraft.

Bakom satsningen på gruvindustrin ligger bl a det uttalande som vid ett G8-möte i juni 2007 där gruv- och mineralindustrin utpekades som ett tillväxtområde som har stor potential att ge stöd mot fattigdom och för en hållbar tillväxt. Sverige och de nordiska länderna har en nyckelposition när det gäller att svara upp mot G8 ländernas initiativ. Under åren 2003-2007 ökade omsättningen, både inom gruvindustriföretagen och underleverantörerna, explosionsartat. 

Projektet Framtidens gruva pågår mellan mars 2009 - december 2010 och har en total budget på 5,5 miljoner kronor.