Hoppa till innehållet
Bild; Extremely Large Telescope, Swinburne Astronomy Productions/ESO
Det planerade europeiska "Extremely Large Telescope", ett av flera stora planerade projekt, vars representanter deltar vid symposiet i Kiruna. Bild; Swinburne Astronomy Productions/ESO

Teknik för att hantera stora och dyra rymdprojekt i fokus

Publicerad: 12 augusti 2011

Datorer, matematik och simulering kommer att dominera ett internationell symposium i Kiruna med start måndag 15 augusti, som Luleå tekniska universitet är värd för, i samarbete med Lunds universitet. Vid stora rymdrelaterade, högteknologiska projekt behövs ”fakta på bordet” innan start eftersom projekten blir allt större och dyrare

- Det gäller särskilt för rymdrelaterad design, eftersom det ofta är svårt att testa system tidigt under realistiska förhållanden, och matematisk modellering är då vad som behövs för att i förväg kontrollera att ett system kommer att fungera som planerat, säger Anita Enmark, universitetslektor vid LTU, ansvarig i organisationskommiten tillsammans med en kollega från Lunds universitet.

Utvecklingen är supersnabb och det finns ett ökat behov av kommunikation mellan forskare och olika forskningsorganisationer inom rymdområdet. Det gäller t ex för satelliter och för extremt stora markbaserade teleskop där mer utbyte efterfrågas.Vid symposiet deltar representanter för mycket stora markbaserade teleskop bl a det amerikanska projektet Thirty Meter Telescope, Giant Magellan-teleskopet som drivs av ett internationellt konsortium, samt europeiska Extremely Large Telescope.

Datorer har blivit kraftfullare, matematiken har utvecklats och integrerade modeller har tagits fram. Det är sådana modeller som kommer att stå i fokus vid symposiet i Kiruna. Det finns flera skäl till att symposiet hålls i Kiruna, men det viktigaste är att flera rymdrelaterade verksamheter finns i staden, bl a LTU:s rymdingenjörsutbilding, Institutet för rymdfysik, EISCAT och Esrange Space Center.