Hoppa till innehållet
IEEE-2-1000-webb.jpg
Karl Andersson, universitetslektor i distribuerade datasystem LTU, Mikael Börjeson, verksamhetsledare vid CDT, Professor Mike Franklin, University of California Berkeley, USA samt Professor Arkady Zaslavsky, LTU.

Tredje Internet-revolutionen

Publicerad: 10 juni 2011

En het IT-trend står särskilt i fokus under den internationella mobildata konferensen IEEE International Conference on Mobile Data Management på LTU. Det är utvecklingen mot att vi får allt mer internetinformation från tusentals små, små sensorer som med hjälp av avancerade tekniker kommunicerar stora datamängder med varandra och till oss - den Tredje-Internet revolutionen.

- Det här kommer att bli lika stort som när Internet slog igenom för en bredare allmänhet i mitten av 1990-talet, och Luleå tekniska universitet har många projekt inom området, säger Karl Andersson, lokalt ansvarig för konferensen på LTU och universitetslektor i distribuerade datorsystem vid LTU

För tolfte året i rad samlas världens ledande forskare inom mobil datahantering till en stor konferens för att presentera nya forskningsrön, utbyta intressanta idéer och uppdatera varandra på heta IT-trender. Konferensen roterar mellan Europa, Asien och USA. Förra året gick konferensen av stapeln i Kansas City, USA och i år har turen kommit till Luleå och LTU.

- Vi är väldigt stolta över att vi fått hit så många professorer av värdsklass. Jag hoppas att den här konferensen ska komma att få stor betydelse, säger professor Arkady Zaslavsky vid LTU.

Via kommunikation mellan små, små datorer som kommunicerar stora mängder data med varandra, den Tredje Internet revolutionen, så kan vi till exempel få mikroklimatprognoser i realtid och extremt lokal väglagsinformation. Det sker genom att en stor mängd sensorer i terrängen, som får sin energi via solceller, samlar in information om luftfuktighet och temperatur och skickar den till en centralpunkt för snabb bearbetning. Därefter kan vi få ta del av informationen via inbyggda datorer i våra bilar som yrkesförare, testförare eller privatbilister.

-Det är en stor utmaning för oss att göra den här typen av datorer smarta så att datorerna kan börja resonera och analysera datamaterial själva och dra slutsatser av vad de ser, men ja, stora möjligheter innebär även stora risker, säger Arkady Zaslavsky

IEEE-1-webb.jpg
Professor Mike Franklin från University of California Berkeley, USA.

Mikael Börjeson, verksamhetsledare vid CDT, Centrum för distansöverbyggande teknik, menar att tanken är att dessa små, små sensorer i till exempel vägen även ska kunna påverka förarens egen mobil i en nödsituation. Det ska ske genom att den egna mobilen inte ringer om sensorerna känt av en trafikfara längre fram, för att sensorerna förstår att du som förare behöver koncentrera dig på trafiksituationen och inte på ett telefonsamtal. Han menar att utmaningen med Tredje Internet-Revolutionen är att internet kommer att bli än mer komplext uppbyggt samtidigt som det ska vara enklare att använda.

- Det är en stor utmaning för forskningen och ingenjörskonsten, säger Mikael Börjeson.

En annan utmaning är att energibehovet i världen ökar på grund av den växande konsumtionen av IT, fem procent av världens energikonsumtion går åt till IT, och det sker samtidigt som energiproduktionen i världen ifrågasätts bland annat på grund av kärnkraftshaverierna i Japan. Energitillgången kan därmed komma att minska samtidigt som konsumtionen av IT ökar.

En av huvudtalarna  på konferensen var Professor Mike Franklin från University of California Berkeley, USA.  Han var med på den första MDM-konferensen för tolv år sedan i HongKong.

- Då underskattade vi individen och organisationerns förmåga att hantera Internet. Deras förmåga växer snabbare än datorernas förmåga. Sociala medier pratade man inte ens om för tolv år sedan. Det är överraskande hur snabbt de har ökat och blivit en del av vår vardag. De har gjort datoriseringen personlig. Nu bär du dessutom alltid internet med dig. En viktig fråga är hur vi bygger Internetsystem där folk är med i processen att skapa dem, säger han.

Konferensen ordnas i samarbete nmed Vetenskapsrådet, IBM, Centria och IEEE.