Hoppa till innehållet
2 stig bernander.jpg
83-årige Stig Bernander Sveriges kanske äldste som doktorerat inom teknisk fakultet.

Tuvekatastrofen i fokus när 83-åring disputerade

Publicerad: 17 augusti 2011

Jordskredet 1977 i Tuve, villaområde i Göteborg, då 67 hus rasade, 9 dog och drygt 60 skadades, väckte 83-årige Stig Bernanders forskarintresse för jordskred. 34 år efter händelsen, lade han fram sin doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet med en egen modell för analys som kan förhindra liknande katastrofer.

När det är dags, att som sista person göra en intervju, den dag 83-årige Stig Bernander disputerar, efter en 3,5 timmes lång disputation och efter att reporter efter reporter avlöst varandra med att ställa frågor till honom i TV, radio och för tidningar med start 08:00 på morgonen, är allt han ber om innan han slår sig ner, en kopp kaffe.

Han ser nästan oförskämt pigg ut. Då går det trots allt inte att låta bli att ställa den förutsägbara frågan, hur han orkar. För det går inte att komma ifrån, att det inte bara är disputationen som är intressant den här dagen, det är även det faktum att han som nyss disputerat är 83 år fyllda och kanske den äldste att ha disputerat inom teknisk fakultet på universitet i Sverige.

-Jag har faktiskt i dagarna tänkt på min egen morfar när han var lika gammal som jag är nu, och hur han låg i sin säng och inte orkade resa sig upp. Det jag har gjort är att hålla mig i form. Jag tror också att det hjälper en om man åtminstone är måttligt intresserad av något och att man ser till att man får lika mycket motion för hjärnan som för kroppen. Min brorsa som är 87 år han håller till exempel på med Sudoku och korsord och även han glimmar till ibland och är riktigt skarp, säger Stig Bernander skämtsamt

lennart och stig.jpg
Biträdande handledare Professor Lennart Elfgren gratulerar Stig Bernander till doktorsexamen.

Det som redan på 1970-talet kom att fånga Stig Bernanders intresse och som han ägnat sig intensivt åt även som pensionär är jordskred och hur de kan förhindras. Han är i dag Sveriges främste forskare inom sitt område och en av de främsta inom sitt område internationellt.  Framför allt i Canada och Norge har han fått stor uppmärksamhet eftersom hans forskning är av särskilt stor praktisk betydelse där på grund av problematiken med jordskred.

Det var framför allt jordskredet i Tuve i Göteborg år 1977 som väckte Stig Bernanders forskarintresse för jordskred. Då förflyttade sig ett 270 000 kvadratmeter stort område i en sluttning hundratals meter längre ner. En breddad vägbank och ändrade grundvattenförhållanden på grund av ett nytt bostadsområde gjorde att lasten blev för stor och leran började röra på sig. I den katastrofen rasade 67 hus, nio personer dog och drygt 60 skadades.

Trettiofyra år efter jordskredskatastrofen i Tuve, lade Stig Bernander i tisdags fram sin doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet med en egen modell för analys som kan förhindra liknande katastrofer. Han redogör bland annat  för vilka faser en sluttning genomgår innan den blir instabil och når ett kritiskt läge. Det Stig Bernander kommit fram till i sin disputation är hur man bättre kan förutsäga jordskred i slänter.

- Jag har en modell för hur man kan identifiera svaga punkter i en lång slänt som riskerar att drabbas av jordskred och hur man på ett enkelt sätt kan förhindra ett jordskred genom att stärka enbart de svaga punkterna, säger Stig Bernander.

Opponenten på hans doktorsavhandling var Steinar Nordal, en erkänd professor vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Stig Bernander blev godkänd av betygsnämnden med mycket god marginal och fick stort beröm för sin strålande insats inom området. Handledare för doktorsavhandlingen var Sven Knutsson, professor i geoteknik, vid LTU och biträdande handledare var Lennart Elfgren, professor i konstruktionsteknik vid LTU.