Hoppa till innehållet
Bild; Utbildningsminister Jan Björklund besökte LTU
Utbildningsminister Jan Björklund besökte LTU

Utbildningsminister Björklund besökte LTU

Publicerad: 9 juni 2011

Den dag då sommaren kom till Luleå fick Luleå tekniska universitet besök av landets utbildningsminister Jan Björklund, tillika vice stadsminister. Ministern är ute för att lära och LTU är ett i raden av universitet som han besöker. Bl a var ministern intresserad av söktryck på vård- och civilingenjörsutbildningar

Frågor om genomströmning och vilka satsningar som görs för att öka den, samt hur många civil- och högskoleingenjörer som examineras är ett axplock ur ministerns frågebatteri. Under två timmar fick han både övergripande och mer specifik information om Luleå tekniska universitet. Rektor Johan Sterte gav en inblick i LTU:s nuläge vad gäller utbildnings- och forskningsstatus, söktryck och ekonomi. Det kompletterades med mer ingående information av de båda fakultetsnämndernas ordföranden. Han fick även information om LTU:s nationella och internationella samarbeten, t ex inom Barentsområdet med i huvudsak Finland och att där även finns utrymme för en utökning.

En fråga som ministern väckte under den inledande informationen var hur söktrycket ser ut inom vårdutbildningarna och hur mycket studenter som är möjligt att ta in där. Han utryckte även ett visst missnöje över att de svenska landstingen inte är tillräckligt bra på att upplåta verksamhetsförlagd utbildning sk VFU. Men det gäller inte förhållandet mellan  LTU och Norrbottens läns landsting där samarbetet fungerar bra tyckte rektor Johan Sterte.

Bild; Studiebesök och prat i LTU:s Tribolab
Studiebesök och prat i LTU:s Tribolab

Ministerbesöket avslutades med information om forskning i gruvteknik och tribologi (läran om friktion, nötning och smörjning). Här finns stor efterfrågan på kompetens från en växande industri och nyligen inrättades ett kompetenscenter för avancerad gruvdrift och metallurgi (CAMM) som Jan Björklund fick information om.

Bild; Ulla Grönlund, prefekt vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)
Ulla Grönlund, prefekt vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Ulla Grönlund prefekt vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser gav även ministern en inblick i den forskning som kommer att bedrivas inom Hjalmar Lundbom Research Center med stöd av LKAB och med inriktning mot stadsflytten i Kiruna. Hon väckte även frågan om forskningens betydelse för den globala vattensituationen och LTU:s stora kompetens i ämnet. Informationen avslutades med att professor Roland Larsson, chef inom Avdelningen för maskinelement presenterade en av Europas största forskargrupper i tribologi som finns vid Luleå tekniska universitet och med pågående forskning för bl a svensk verkstadsindustri.