Hoppa till innehållet
Thomas Lundmark, VD Träcentrum Norr

VD ny programdirektör för TräCentrum Norr

Publicerad: 28 juni 2011

Thomas Lundmark, avgående VD för Valutec, tillträder tjänsten som programdirektör för
TräCentrum Norr (TCN) den 1 augusti. TCN med säte i Skellefteå är ett kompetenscenter
inom Luleå tekniska universitet som bildades 2005.

Långsiktig tillväxt i träbranschen i norra Sverige är forskningscentrumets mål .

- TCNs företag har under perioden investerat minst 600 miljoner kronor och de träindustriella byggföretagen har ökat sina leveranser med 50%. Av 50 projekt som genomförts har vinsten från sju av projekten täckt kostnaderna redan efter 1,5 år. 70 miljoner har investerats i forskning och utveckling, säger Olle Hagman avgående programdirektör för TCN och professor vid Luleå tekniska universitet.

Målet med TräCentum Norr är att skapa en svensk trämekanisk industri som genom nya och utvecklade produkter, system och tjänster kan öka förädlingsvärdet och stärka den internationella konkurrenskraften genom samarbete mellan universitet, institut och industri.

- Träcentrum Norr är ett mycket bra exempel på hur företag i samverkan tillsammans med universitetet kan skapa förutsättningar för utveckling. Olle Hagman har mycket framgångsrikt lett verksamheten. När han nu lämnar är vi glada för att Tomas Lundmark med sin omfattande industriella erfarenhet har velat ta över ansvaret, säger TCN:s ordförande Lorentz Andersson.

Den totala budgeten för TräCentrum Norr ligger på ca elva miljoner kronor per år. Verksamheten finansieras av SCA Forest Products, Sveaskog, Holmen Skog, Norra Skogsägarna, Setra Group, SÅGAB, Martinsons Trä, Lindbäcks Bygg, Sågverken Mellansverige. Övriga finansiärer är Luleå tekniska universitet, Europeiska Regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Norrbotten, Skellefteå kommun, Piteå kommun och Region Västerbotten. Luleå tekniska universitet samt SP Trätek i Skellefteå har landets mest omfattande forsknings- och utvecklingsresurs med fokus på sektorn trärelaterade produkter och tjänster.