Hoppa till innehållet
popularforelasning.jpg
Fredrik Sandin, fysiker och forskare i neuroinformatik på EISLAB, Soy Lundqvist, ansvarig för det Populärvetenskapliga programmet samt Maria Ask, docent i berganläggningsteknik vid LTU. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Vår dynamiska verklighet - Populärvetenskap 2011

Publicerad: 25 augusti 2011

Vem vinner på internationell solidaritet? Det är en fråga som Jan Eliasson ställer sig med sin bakgrund som bland annat ordförande i FN:s generalförsamling, Sveriges ambassadör i New York, svensk utrikesminister och medlare i internationella konflikter. Han blir startskottet för Luleå tekniska universitets satsning på populärvetenskapliga föreläsningar i höst.

De populärvetenskapliga föreläsningarna är en satsning som Luleå tekniska universitet gör i samband med sitt 40-års jubileum. Tanken med föreläsningarna är att de ska kunna intressera unga som gamla utan att man behöver särskild förkunskap i ämnet - och de är gratis. Platsen för kvällsföreläsningarna är på Kulturens Hus, mitt i Luleå centrum. Föreläsningarna börjar 28 september och pågår fram till mitten av november.

– Vår föreläsningsserie heter Vår dynamiska verklighet och den beskriver mycket väl den miljö som finns på Luleå tekniska universitet, och den värld vi alla lever i. Därför känns det också bra att inleda med Jan Eliasson. Han själv är intresserad av att möta dagens unga och allmänheten, och det är därför han har ha tackat ja till oss. Det känns fantastisk att få börja programmet med honom, säger Soy Lundqvist, ansvarig för det populärvetenskapliga programmet på Luleå tekniska universitet.

Temat under Jan Eliassons inledande föreläsning är det mål som världens ledare enades om år 2000; att till år 2015 halvera fattigdom och hunger i världen.

Kvällsföreläsningarna på Kulturens Hus har två teman, dels Vår dynamiska planet. Maria Ask, docent i berganläggningsteknik vid Luleå tekniska universitet som ansvarar för det temat lär oss sådant som vi resenärer kan ha nytta av att veta kring jordbävningar och tsunamis.

- Jag tror att det är viktigt att vi svenskar som reser så mycket känner till hur jorden är uppbyggd och vad som kan ske. Har man inte kunskapen så har man inte heller fantasin att kunna förstå allvaret i en jordbävning och att det kan bli en tsunami, säger Maria Ask.

Hon har även bjudit in Björn Lund, forskare vid Svenska nationella seismiska nätet vid Uppsala universitet. Han föreläser om dagens seismicitet i Sverige och observationerna av de hundratals små jordskalv som förekommer längs med den 16 mil långa postglaciala förkastningszonen  Pärvie i Lappland varje år. Han kommer även att berätta om nedisningen, landhöjningen och de stora jordskalv som skedde vid slutet av den förra istiden.

Ett annat tema för kvällsföreläsningarna är Den yttre verkligheten, Den virtuella verkligheten och så Den inre verkligheten, där Fredrik Sandin, fysiker och forskare vid neuroinformatik på EISLAB vid Luleå tekniska universitet diskuterar medvetandets mysterium i ett vetenskapligt och filosofiskt perspektiv. Är det rent av medvetandet som gör oss till människor? är en fråga han ställer till oss och sig själv under en av föreläsningarna.

Förutom kvällsföreläsningar sker även lunchföreläsningar på själva universitetsområdet dit allmänheten är välkommen.