Weihed

Professor Pär Weihed, LTU, är ny styrelsemedlem i prospekteringsbolaget Botnia Exploration

Publicerad: 23 april 2012

Bolaget inriktar sig huvudsakligen på att hitta fyndigheter av guld och andra ädel- och basmetaller.

Företaget är verksamt i Sverige och övriga Norden och inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter. Pär Weihed är väl känd i geologiska kretsar över hela världen.

- Jag är säker på att Pärs stora kunnande kan ta Botnia ytterligare ett antal viktiga steg i vår snabba utveckling, säger Bengt Ljung, VD Botnia Exploration AB.