Jan-Olov Aidanpää, professor i Material- och Solidmekanik vid Luleå tekniska universitet. Foto: Ted Karlsson, LTU. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

LTU satsar på vindkraft i kallt klimat

Publicerad: 13 mars 2013

Luleå tekniska universitet blir Sverigeledande inom forskning om vindkraft i kallt klimat. Professor Jan-Olov Aidanpää, TVM, ansvarar för vindkraftssatsningen där LTU-forskare från olika områden, med kopplingar till kallt klimat samarbetar.

Just nu pågår ett projekt där LTU och Europas ledande forskningsinstitut inom polymera fiberkompositer, Sicomp, testar avisningsutrustning för vindkraftverk i samarbete med Skellefteå Kraft och Vattenfall.

Att bygga vindkraftsparker i havsområden har visat sig vara en dyr affär. Intresset för att bygga på land har däremot ökat och norra Sverige är det område som är mest intressant för vindkraftsbolagen.

Vindkraftssatsningen vid LTU sker inom ramen för Svenskt vindkraftstekniskt centrum, SWPTC. Jan-Olov Aidanpää, professor vid LTU, ansvarar för ett av SWPTCs temaområden, Kallt klimat, där LTU-forskare från flera olika områden tillsammans med Sicomp involveras. Här ska man lösa problem med ned- och avisning av vindkraftverk, ett område där LTU kan bidra med väl etablerad expertis.

- I samarbete med Sicomp ska vi bl a utvärdera olika metoder för avisning och även skapa modeller för att simulera hur is bildas, strömningsbeteenden och hur olika material påverkar elproduktionen och kraftverkets livslängd, säger Jan-Olov Aidanpää.

- Senaste åren har inneburit en explosion mot etablering av vindkraftverk i områden med kallt klimat och nu krävs bättre kunskap om hur isbildning påverkar kraftverken och därmed elproduktionen. Isen kan t ex skapa obalans när bladen roterar och is som faller ned från bladen kan skada människor. Även värmeskador, orsakade av avisning med elektriskt ledande material, förekommer.

De tester av avisningsutrustning som pågår sker både i laboratoriemiljö och i fullskaleanläggningar. Projektet finansieras av Energimyndigheten och företag via SWPTC.

Taggar