Hoppa till innehållet
Denis Kleyko, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Denis Kleyko, vinnare av Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Denis Kleyko prisad för bästa doktorsavhandling

Publicerad: 9 november 2018

Denis Kleyko har tilldelats Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling 2018. Avhandlingen är skriven i ämnet kommunikations- och beräkningssystem vid Institutionen för system- och rymdteknik. – Det känns roligt, jag blev riktigt överraskad, säger Denis Kleyko.

Denis Kleykos avhandling Vector Symbolic Architectures and their applications: Computing with random vectors in a hyperdimensional space, bygger på åtta vetenskapliga artiklar, publicerade i högt rankade tidskrifter och konferenser. I huvudsak handlar avhandlingen om att utföra beräkningar slumpmässigt: hur man börjar med något meningslöst och via enkel manipulering skapar ett meningsfullt system.

– Dessutom sker allt i högdimensionella rymder, i flera tusen dimensioner. Forskningsmålet var tudelat. Dels ville jag skapa bättre teoretiska principer för att förstå beräkningar i högdimensionella rymder, och dels ville jag tillämpa dessa beräkningsprinciper på verkliga problem.

Om du skulle ge ett bra råd till en ny doktorand, vad skulle det vara?

Att doktorera är förstås en väldigt individuell resa. De flesta kommer dock troligen att uppleva flera jobbiga och stressfyllda situationer under vägen, svåra stunder som bara måste hanteras. Det krävs nog att du är lite envis för att ta dig igenom.

Vattenfalls motivering:

”Det vetenskapliga området för Kleykos avhandling är datavetenskap och artificiell intelligens. Området har blivit oerhört viktigt för vårt digitaliserade samhälle där modeller baserade på enorma mängder av digital information är avgörande för effektiva lösningar inom bland annat e-hälsa, digitaliserad samhällsbyggnad och industriell automation. Disciplinen artificiell intelligens har gjort stora framsteg under de senaste tio åren vad gäller bild- och röstigenkänning, klassificering och prediktering av händelser. De största olösta problemen däremot, är kopplade till stora den höga energiförbrukning och de långa beräkningstider som krävs att bearbeta de enorma datamängder som är nödvändiga för att bygga AI-modeller med dagens datorer. Samtidigt är biologiska hjärnor, av människor och till exempel även bin, bevis på att komplexa kognitiva funktioner kan utföras snabbt och på med bara en bråkdel av dagens datorers energiförbrukning. I sin avhandling utforskar Kelyko matematiska modeller av högdimensionella rymder för att representera information på ett biologisktnära sätt och göra kognitiva beräkningar betydligt snabbare och mer energieffektivt. Den vetenskapliga kvalitén i Kleykos forskningsresultat är osedvanligt hög. Avhandlingen baseras på hela åtta vetenskapliga arbeten, publicerade i för fältet högt ansedda tidskrifter och konferenser."

Under sin tid som doktorand handleddes Denis Kleyko av Evgeny Osipov, professor i kommunikations- och beräkningssystem.

Kontakt

Taggar