Hoppa till innehållet

Diskuterade lärandeområdets utvecklingspotential

Publicerad: 17 april 2018

Projektgruppen för forsknings- och innovationsområdet Lärande anordnade nyligen en workshop där anställda vid universitetet samlades för att diskutera lärandeområdets utvecklingspotential och framtida profilering.

– Det var en mycket lyckad workshop med fantastiskt engagerade deltagare som generöst delade med sig av sina kunskaper, erfarenheter och idéer - det bådar gott för framtiden, säger Eva Alerby, professor och projektledare för strategiskt arbete inom lärande.

Ta fram en vision och målbild

Luleå tekniska universitet gör en strategisk kraftsamling på Lärande under 2018. Projektgruppen som leds av Eva Alerby har som uppgift och mål att definiera vad universitetet ska samlas runt, lyfta fram och profilera inom lärandeområdet.

– Det är med detta i åtanke som workshopen anordnades. Vi ser det som ett led i arbetet för att ta fram en vision och målbild för området Lärande.

Utveckla strateg för ökad externfinansiering

Under workshopen jobbade de 30 deltagarna i mindre grupper där frågor gällande samhällsutmaningar, profilfrågor, styrkor och vilka strategier som behövs för forskningens genomförande lyftes. För Eva Alerby och de övriga i projektgruppen återstår nu att samla in alla synpunkter inför det framtida arbetet.

– Med utgångspunkt i workshopen ska vi nu fortsätta arbetet med att utveckla området. Det innebär bland annat att utveckla strategier för hur universitetet ska ta en framstående plats inom området, vilket även inkluderar en strategi för ökad externfinansiering.

I projektgruppen ingår förutom Eva Alerby även tre områdesansvariga: Caroline Graeske, lärande inom skola och universitetsutbildning, Peter Parnes, teknikrelaterat lärande och Karolina Parding, arbetsplats/organisatoriskt lärande.

Taggar