Hoppa till innehållet

Lärarkonferens stärker språkundervisning

Publicerad: 6 november 2018

Luleå tekniska universitet anordnade nyligen konferensen Språkfokus i Norr i samarbete med Lärarnas Riksförbund. Konferensen riktade sig till lärare med temat språk och språkundervisning.

– Vi vill skapa en mötesplats där verksamma lärare, lärarutbildare och språkforskare inspireras till att driva språkundervisningen framåt. Samarbete och bra kontakt mellan skolor och universitetet är viktiga för hög kvalité både i lärarutbildningen och för språkundervisning på olika nivåer. Tyvärr måste språklärare från närområdet ofta åka söderut för kompetensutveckling men genom den här konferensen vill vi göra något åt det genom att erbjuda ett intressant alternativ i norra Sverige, säger Eva Fjällström, en av arrangörerna till konferensen och forskningsassistent vid Luleå tekniska universitet.

Stärker kopplingen till universitetet

Konferensen pågick två dagar och programminnehållet delades upp mellan universitetet och Lärarnas Riksförbund där de ansvarade för innehållet varsin dag. Eva Fjällström menar att Språkfokus i norr är en bra möjlighet till att stärka kopplingen mellan lärarutbildningarna på Luleå tekniska universitet och verksamheten ute på skolorna.

– Konferensen är naturligtvis en del av universitetets tredje uppgift, att sprida kunskap och samverka med samhället, samtidigt som det är ett tillfälle för våra lärarstudenter att träffa verksamma lärare och en möjlighet för oss som undervisar och forskar att verkligen stärka kopplingen mellan det vi gör och arbetet ute i skolorna. 

Programmet innehöll allt från föreläsningar om hjärnan och språkinlärning till samtal om nyttan och glädjen av att lära sig språk.
Utöver föreläsningarna anordnades elva workshops på olika teman som gav deltagarna möjlighet att välja vad de ville fördjupa sig i.
Eva Fjällströms förhoppning är att konferensdeltagarna fick med sig vidgade perspektiv på språk och språkundervisning.

– Vi hoppas att konferensen väcker tankar och ger deltagarna nya perspektiv på språkinlärning och undervisning. Vi vill också slå ett slag för praktiknära forskning och visa på att alla lärare kan beforska sin egen praktik för att stärka elevernas lärande och för att utvecklas professionellt.

Fyller ett tomrum

Ingrid Pihl är lärare i språk i Piteå och medlem av förbundsstyrelsen i Lärarnas Riksförbund. Hon menar att konferensen fyller ett tomrum.

– Lärarnas Riksförbund har avsatta medel till arrangemang som ska ge medlemmarna mervärde när det gäller professionsfrågor. Det här är ett sätt att möta ett behov som finns hos våra medlemmar runt fortbildning och adekvat ämneskunskap. Något många tycker de får väldigt lite av inom den dagliga verksamheten. Behovet är stort men utbudet är litet i denna del av Sverige, vilket gjorde valet att förlägga arrangemanget på Luleå tekniska universitet enkelt.

Kontakt

Taggar