Hoppa till innehållet

Universitetet leder projekt om Luleås 400-åriga historia

Publicerad: 20 december 2018

Den 12:e juli 2021 fyller staden Luleå 400 år. Förutom att jubileet kommer att firas med olika arrangemang startar nu även ett stort historieprojekt med syfte att öka kunskapen om Luleås historia och dess utveckling från jordbruksbygd till ett modernt samhälle.

– Det känns jätteroligt och ärofyllt att få möjligheten att skriva om min egen hembygds historia och att kunna medverka till flera publikationer och arrangemang tillsammans med Luleåborna. Det allra roligaste är nog att äntligen få fördjupa mig i Karlsviks historia och lyfta fram de människor som levde och verkade i Luleås första större industriområde. Min farmor kommer från Karlsvik vilket gör det hela ganska personligt för mig, säger Roine Viklund, som leder projektet som ska belysa Luleås 400-åriga historia och han är även ämnesansvarig för forskargruppen i historia vid Luleå tekniska universitet.

Kommunalrådet Niklas Nordström är mycket positiv till historieprojektet och dess samverkan med LKAB, SSAB, Vattenfall och Facebook, ett unikt projekt.

– Väldigt mycket av Luleås moderna historia bärs upp av dessa företag och universitetet. Och nu är det också upp till omvärlden att haka på det här projektet, förskolor, skolor, kultur och näringsliv. Vår historia är gemensam och nu har vi chansen att bygga en kollektiv bild av den, säger Niklas Nordström.

– Den här regionen är unik genom det samarbete vi har mellan kommuner, företag, industri, universitet och folkbildning. Tekniken, utbildningen och ny kunskap har vävt fram vårt samhälle. Det är viktigt att känna till för oss som bor här och för de som flyttar hit, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Viktig industri i Karlsvik

Syftet med projektet är att utveckla kunskap om Luleås historia och att förmedla detta till bland annat kommunens medborgare och forskarsamhället. Projektet ska även bidra till att öka samverkan mellan forskare och allmänheten. Roine Viklund anser att kännedom om ens egen historia spelar en viktig roll som identitetsskapare, både för de som bott länge i kommunen samt för dem som nyss kommit hit.

– När det gäller forskningen så görs två studier i projektet. Dels en djupstudie kring Luleås tidiga industrihistoria, vilket i flera avseenden präglat kommunen sedan 1800-talet. Järnet, skogen och vattnet har haft en viktig del i skapandet av det samhälle vi känner idag och många människor har genom historien varit beroende av detta för sin försörjning, säger Roine Viklund, och fortsätter.

– Omvandlingen från jordbrukssamhälle till dagens moderna industristad är en mycket viktig del av kommunens historia. Projektet kommer därför att studera Karlsviks sociotekniska industrisystem, med ångsåg och järnverk.

– Det är otroligt viktigt för oss att vara med i projektet. Bostadsutvecklingen och stålindustrin i Luleå hänger i hop. Vi kommer att gå in med vår kunskap i det här och vår Veterangrupp på SSAB kommer attt hjälpa till, säger Sara Blix, kommunikatör på SSAB.

Den andra studien gäller etableringen av Högskolan i Luleå år 1971 och lärosätets betydelse för kommunen och regionen. Med högskolan inleddes en ny epok i Luleås historia där kunskapsproduktion kommit att bli en alltmer betydelsefull del av kommunens utveckling. Högskolan fick universitetsstatus i januari 1997 och bytte då namn till Luleå tekniska universitet.

Samarbete med pedagoger

– Förutom att vi kommer publicera vetenskapliga resultat i akademiska tidskrifter så finns det flera uppdrag i projektet. Ett översiktsverk om Luleås 400-åriga historia kommer att publiceras och det kommer att genomföras utställningar och kulturella arrangemang där Luleås barn och ungdomar kommer att ha en framträdande plats. Vi kommer att arbeta tillsammans med pedagoger från kommunala kulturskolan och skolan, och kanske främst agera bollplank för de publika arrangemangen. Dessutom ska en interaktiv hemsida skapas där intresserade kan följa projektet och få möjlighet att dela med sig av sin historia, säger Roine Viklund.

I projektet samarbetar universitetet med Luleå kommun, Norrbottens museum, mediaföretag och Luleåbor. Alla samarbeten är ännu inte formaliserade, något som kommer att ske i början av 2019. Finansieringen är på 4,9 miljoner kronor där Luleå kommun står för 3 miljoner kronor. SSAB, LKAB, Facebook och Luleå tekniska universitet står för vardera 400 000 kronor och Vattenfall bidrar med 100 000 kronor.

Taggar