Anna-Karin Lindqvist
Anna-Karin Lindqvist

Anna-Karin Lindqvist

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Fysioterapi
Hälsa Medicin och Rehabilitering
Institutionen för hälsovetenskap
Anna-Karin.Lindqvist@ltu.se
0920-493986
S105 Luleå

Presentation av mig själv

Jag är filosofie doktor och lektor i Fysioterapi och arbetar som lärare och forskare på Luleå Tekniska Universitet. Jag undervisar på Hälsovägledarprogrammet som ger en kandidatexamen i hälsopromotion. Jag har varit elitisimmare och har fortfarande i stort engagemang inom idrotten där jag bland annat har varit sjukgymnast i Svenska simlandslaget och den svenska truppen till OS i Sydney och Aten.

Tillsammans med min kollega Catrine Kostenius har jag skrivit boken ”Hälsovägledning – från ord och tanke till handling” som används som lärobok bland annat på hälsovägledarprogrammet.

Presentation av min forskning

Jag disputerade i fysioterapi 2015 med avhandlingen "Promoting adolescents' physical activity @ school". Området barns och ungdomars fysiska aktivet omfattar interventioner som med hjälp av empowerment och gamification ska främja den fysiska aktiviteten och i förlängningen även påverka hälsa och kognitiv förmåga. Tillsammans med Stina Rutberg driver jag ett pilotprojekt om barns aktiva skoltransporter, där vi sätter extra stort fokus på föräldrarnas attityder till detta.

Mössor.jpg
Aktiva skoltransporter

Media

Publikationer

Artikel i tidskrift

Addendum: Active School Transportation in Winter Conditions: Biking Together is Warmer (2020)

Lindqvist. A, Löf. M, Ek. A, Rutberg. S
International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 17, nr. 5
Artikel i tidskrift

Grit as Perseverance in Physical Activity Participation (2020)

Rutberg. S, Nyberg. L, Castelli. D, Lindqvist. A
International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 17, nr. 3
Artikel i tidskrift

It’s about being the good parent: exploring attitudes and beliefs towards active school transportation (2020)

Forsberg. H, Rutberg. S, Mikaelsson. K, Lindqvist. A
International Journal of Circumpolar Health
Artikel i tidskrift

Long-Term Perspectives of a School-Based Intervention to Promote Active School Transportation (2020)

Savolainen. E, Rutberg. S, Lindqvist. A, Backman. Y
International Journal of Environmental Research and Public Health
Artikel i tidskrift

User Perception of a Smartphone App to Promote Physical Activity through Active Transportation (2020)

An Inductive Qualitative Content Analysis within the Smart City Active Mobile Phone Intervention (SCAMPI) Study
Lindqvist. A, Rutberg. S, Söderström. E, Ek. A, Alexandrou. C, Maddison. R, et al.
JMIR mhealth and uhealth, Vol. 8, nr. 8