Veronica Jägare
Veronica Jägare

Veronica Jägare

Biträdande verksamhetsledare
Luleå tekniska universitet
Drift och underhållsteknik
Drift, underhåll och akustik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
veronica.jagare@ltu.se
0920-491629
F718B Luleå

Publikationer

Konferensbidrag

A framework for testbed concept in railway (2019)

Jägare. V, Karim. R, Juntti. U, Söderholm. P
Ingår i: PROCEEDINGS: International Heavy Haul Association Conference June 2019, s. 986, 2019
Konferensbidrag

Change management in digitalised operation and maintenance of railway (2019)

Jägare. V, Karim. R, Söderholm. P, Larsson-Kråik. P, Juntti. U
Ingår i: PROCEEDINGS: International Heavy Haul Association Conference June 2019, s. 904-911, 2019
Konferensbidrag

Enhanced collaboration models in eMaintenance projects (2019)

Juntti. U, Jägare. V
Ingår i: International Heavy Haul Association Conference June 2019, s. 925-931, 2019
Konferensbidrag

Governance of digital data sharing in a cross-organisational railway maintenance context (2019)

Jägare. V, Juntti. U, Karim. R
Ingår i: Proceedings of the 5th International Workshop and Congress on eMaintenance: eMaintenance: Trends in Technologies & methodologies, challenges, possibilites and applications, 2019