Hoppa till innehållet

Jämnare ljudnivå kan kräva lagstiftning

Publicerad: 14 mars 2019

Många har säkert lagt märke till att ljudstyrkan kan pendla på radion eller känt sig tvungna att justera volymen när ljudnivån plötsligt förändras under tv-sändningar. Skillnader i upplevd ljudnivå har länge varit ett problem i både radio och tv men ny forskning vid Luleå tekniska universitet kan vara till hjälp för att minimera problematiken.

– Att reklam ofta låter starkare eller att ljudnivåerna pendlar kraftigt under radiosändningar har länge varit ett stort irritationsmoment. Förklaring till det är ett ständigt accelererande krig om ljudnivåer där reklam- och skivbolag ständigt vill låta starkare än konkurrerande ljudintryck. Därför har Europeiska radio- och tv-unionen (EBU) tagit fram en rekommendation där alla spelar på samma villkor. Om det här blir reglerat, eller om nödvändigt lagstiftat, skulle problemen med skilda ljudnivåer minimeras eller försvinna, berättar Jon Allan, forskare i ljudteknik på Luleå tekniska universitet.

Lagstiftning kan krävas

EBU:s rekommendationer har funnits i snart nio år och, trots att skillnaderna i ljudnivå har förbättrats på senare år, finns fortfarande stor utvecklingspotential.

– Sveriges televison har jobbat mot förbättrade ljudnivåer under en lång tid och där är vi på god väg att minimera skillnaderna. De kommersiella kanalerna är dock inte med i det arbetet utan där handlar det i så fall om enskilda överenskommelser mellan tv- och reklambolagen, säger Jon Allan som tror att det kommer att krävas en lagförändring innan problematiken helt kan upphöra.

– Många länder i Europa har valt att lagstifta i denna fråga och där har klagomålen om skillnader i ljudnivå helt försvunnit. Även i USA har man lagstiftat och min förhoppning är att Sverige går samma väg. När samtliga aktörer lyder under ett gemensamt regelverk behöver det inte heller påverka reklambolagen negativt då det inte längre finns något behov av att ständigt öka ljudstyrkan.

Allt mindre skillnader i ljudnivå

I doktorsavhandlingen Evaluation of Live Loudness Meters har Jon Allan undersökt mätare för justering av ljud i live-sändningar. Studien har bland annat skapat mer kunskap om de fastställda tidskalorna, snabb och långsam, där den förstnämnda mäter varianter i ljud på ett detaljerat sätt och den långsamma mer översiktligt, till exempel ljudnivåerna mellan två tv-inslag.

– Avhandlingen visar att de långsamma mätarna har en högre precision och skapar större förutsättningar för tekniker att nå en konsekvent upplevd ljudnivå. Samtidigt finns det ett behov av en snabb mätare för att kunna se dynamik och vad som händer i ljudet i de små detaljerna. Där har vi också sett potential till förbättringar, säger Jon Allan och fortsätter.

– En sådan förbättring skulle kunna vara att göra den snabba mätaren ännu mer skild från den långsamma för att mätarna ska komplettera varandra bättre.

Dynamiken har försvunnit

Ljudkriget påverkar inte bara radio och tv-sändningar utan det har även haft en stor påverkan på musikindustrin, där skivbolag försöker trumfa varandra i ljudstyrka. Det har i sin tur lett till att ljudbilden i dagens populärmusik kan uppfattas som odynamisk och kompakt.

– Dynamiken i musiken har till stor del försvunnit på grund av branschens strävan efter att låta starkare och starkare. Det är ju en viktig komponent, i alla fall för flertalet musikstilar. Min förhoppning är att nya rekommendationer för radio och tv kan medföra en mer dynamisk ljudbild, vilket i sin tur kan bana väg för ny spännande musik, såväl som väcka liv i nu insomnade genrer, säger Jon Allan.

Kontakt

Allan, Jon - Forskare

Organisation: Ljudteknik, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72736
Rum: G162 - Piteå»

Taggar