Hoppa till innehållet
Malmbanan LKAB Tåg Vinter - Wikimedia Commons / David Gubler
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Malmbanan ska smörjas för mindre slitage och sprickor

Publicerad: 15 februari 2019

Slitaget på svenska järnvägsrälsen kan minska med 60 procent tack vare smörjning av rälsen med friktionskontrollerande produkter. Det visar ny forskning vid Järnvägstekniskt centrum på Luleå tekniska universitet. De nya forskningsresultaten kan innebära att Trafikverket nu inför ett smörjsystem på Malmbanan, den järnvägslinje som har Europas tyngsta tågtrafik.

Järnvägen är ett ekonomiskt och miljövänligt transportsätt för långa avstånd och tunga laster. Idag finns en efterfrågan på mer spårkapacitet. De närmaste åren förväntas den befintliga järnvägen leverera den ökade kapaciteten. För att uppnå ökad kapacitet utan att införa dubbelspår måste axelbelastningen eller antalet tåg ökas, vilket minskar spårens livslängd och därmed ökar underhållskostnaderna. Malmbanan är av strategiskt intresse för Sverige och de länder vi exporterar malm till.

– Den variant av friktionskontrollerad smörjning som kan bli aktuell för Malmbanan är ett så kallat Top-of-the-Rail system, en tågburen variant istället för en dyrare stationär lösning kopplad till själva banan. Det ger minskad sprickbildning och mindre buller eftersom friktionen minskar. Det minskar också bullernivåerna, säger Saad Ahmed Khan, doktorand inom drift- och underhållsteknik och Järnvägstekniskt centrum vid Luleå tekniska universitet.

Saad Ahmed Khan 2019 Foto: Richard Renberg
Saad Ahmed Khan, forskare inom drift och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet. Foto: Richard Renberg

Systemet TOR-FM (Top-Of-Rail Friction-Modifier), har testats i andra länder med goda resultat. Men Saad Ahmed Khan ser även risker:

– Med för mycket smörjning kan bromssträckorna bli för långa, säger Saad Ahmed Khan

Fältresultaten i form av friktionsmätningar med hjälp av en handhållen tribometer har visat att friktionsminskning genom att  använda TOR-FM, sammanfaller med minskat slitage och kan ha en signifikant effekt på den effektiva smörjsträckan.

I media:

Taggar