Hoppa till innehållet

Praktiknära skolforskning under lupp

Publicerad: 29 april 2019

Forsknings och innovationsområdet Lärande bjöd nyligen in till workshop med temat lärande och forskning i samverkan. Syftet var att lyfta fram och synliggöra den praktiknära forskningen inom förskola och skola samt identifiera och diskutera olika strategier för att vidare utveckla och genomföra praktiknära skolforskning.

De drygt 60 deltagarna fick ta del av presentationer av forsknings- och utvecklingsprojekt inom Piteå kommun av forskargrupper vid Luleå tekniska universitet samt Umeå universitet. Workshopen vände sig till forskare samt lärare, rektorer och skolchefer inom förskole- och skolverksamhet. Dagen avslutades med ett panelsamtal där samverkansmöjligheterna mellan lärande och forskning diskuterades.

Bygga nätverk

– Där framkom vikten av att bygga nätverk och aktivt söka kontakt mellan akademin och praktiken för att utveckla reell samverkan.  Men även att denna samverkan måste förankras på samtliga nivåer, inklusive den politiska nivån, berättar Eva Alerby, professor vid Luleå tekniska universitet samt projektledare för forsknings och innovationsområdet Lärande.

Workshopen anordnades av Luleå tekniska universitet i samarbete med Umeå universitet och Piteå kommun.

Foto: Eva Alerby.

Kontakt

Eva Alerby

Alerby, Eva - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491506
Rum: R108 - Luleå»
Caroline Graeske

Graeske, Caroline - Biträdande professor

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491005
Rum: D505 - Luleå»
Karolina Parding

Parding, Karolina - Professor

Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493029
Rum: A139 - Luleå»
Peter Parnes

Parnes, Peter - Professor

Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491033

Taggar