Hoppa till innehållet
Framtidens ingenjörer - IVA / TVM
Debatt om framtidens ingenjörer på arbetsmarknanden Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Så rustas framtidens ingenjörer

Publicerad: 9 oktober 2019

IVA:s avdelning för maskinteknik och Luleå tekniska universitet bjöd in till diskussioner om hur forskning, utbildning och näringsliv kan samverka för att lösa framtidens globala utmaningar. I samband med detta hölls en spännande paneldiskussion med representanter från näringsliv och offentlig sektor med inspel från publiken.

– Allt ska gå mycket snabbare i dag, där tror jag utmaningen ligger. Nu ska vi utveckla en produkt på bara 8 månader, som förut kunde få ta 5-8 år – och det ska ändå funka lika bra. Och det är inte bara produkten som ska fungera tekniskt, säljarna kan säga nej, om de bedömer att ingen vill ha den. Hela den komplexiteten måste man ha med sig som ingenjör. En kompetens hos framtidens ingenjör som fortfarande är viktig, är kommunikation, att kunna kommunicera med alla och ha förmågan att ta till sig ny teknik, sade Victoria van Camp, CTO SKF AB.

Skapa kompetenta ingenjörer

Seminariet denna dag inleddes med att Magnus Karlberg, professor maskinkonstruktion, Pär Marklund, professor maskinelement och Jens Hardell, bitr. professor maskinelement presenterade hur man på Luleå tekniska universitet arbetar för att skapa kompetenta ingenjörer som är efterfrågade på framtidens arbetsmarknad. I paneldiskussionen som följde deltog Victoria van Camp, CEO SKF AB, Ylva Fältholm, rektor vid Högskolan i Gävle, Daniel Enström, CTO Mobilaris Group, Leif Östling, f.d. vd Scania AB, Lucas Wernelind, sistaårsstudent maskinteknik vid Luleå tekniska universitet och Mats Näsström, prodekan tekniska fakulteten vid Luleå tekniska universitet. Moderator för dagen var Monica Bellgran, ordförande för IVAs avdelning för maskinteknik.

IT-kompetens viktigt


– Vi talar om digitalisering i industrin men för att det ska fungera i steget från försök till produktion, så måste leverantören släppas in och få kundernas tillgång till data. Framtidens ingenjörer behöver också vara öppna, ha självförtroende men vara ödmjuka och ha kompetens inom IT-sidan. De måste förstå processen i olika industriella system, sade Daniel Enström, CTO Mobilaris Group.

Leif Östling menade att en optimal kombination hos ingenjören i dag är 50 procent teknik respektive 50 procent IT
– Ingenjören måste förstå kunden och få träning i att se kunderna, så att det går att omsätta de olika IT-verktygen. Kommunikation är väldigt viktig, sade han.
– Jag tror att akademin måste se näringslivet som sin kund, och följa hur dess kunskapsbehov förändras, fortsatte Leif Östling. 

Lära hela livet

Ylva Fältholm, rektor vid Högskolan i Gävle, lyfte det livslånga lärandet och att högskolor och universitet måste bli bättre på att möta industrins behov. Mats Nyström, höll med.
– Annars riskerar högskolorna att bli omsprungna av utbildningsföretag, som kanske till och med anställer lärare som kommer från högskolor och universitet. Företag och industri måste uttrycka för högskolor och universitet vad de ser för kunskapsbehov om 5-10 år, sade han.

Funkar direkt i företaget

Mats Nyström lyfte fram Luleå tekniska universitetets projektbaserade kurser direkt på företagen, som ett gott exempel, vilka han menar resulterar i nyutexaminerade ingenjörer som faktiskt fungerar på en gång på en arbetsplats.

Lucas Wernelind, menade att han som student såg universitetet som en garant för kvalitativ utbildning, där han ges utrymme att agera mer självständigt allteftersom i utbildningen, för att som student till slut få jobba med verkliga problem direkt mot industrin.
Foto: Richard Renberg
Text: Katarina Karlsson

Erik Höglund

Höglund, Erik -

Organisation: Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491215
Rum: B276 - Luleå»