Hoppa till innehållet
Mats Johansson och Thomas Gustafsson
Thomas Gustafsson, professor i reglerteknik vid Luleå tekniska universitet och koordinator för projektet SMIG, och projektledaren Mats Johansson. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Testmiljö för säkrare och effektivare gruvor

Publicerad: 3 maj 2019

En integrerad, smart testmiljö för gruvindustrin ska tas fram inom ramen för ett nytt projekt. Projektet finansieras av Vinnova och koordineras av Luleå tekniska universitet. – Målet är att få säkrare gruvor och en mer effektiv gruvdrift, säger Thomas Gustafsson, professor i reglerteknik och projektkoordinator.

Automationsgraden och digitaliseringen växer ständigt inom gruvindustrin. Gruvföretagen lägger till exempel mycket resurser på att få bort människor från produktionsfronten, åtgärder som syftar till att förbättra såväl säkerheten som effektiviteten. Utvecklingen kräver nya lösningar och produkter, lösningar och produkter som i sin tur behöver testas i tillförlitliga och effektiva testbäddar.

– Projektet går ut på att koordinera olika system för testning av såväl produkter som tjänster, säger Thomas Gustafsson.

En uppgift för projektet blir att ta reda på hur olika befintliga testbäddar kan samverka eller knytas ihop. 

– Det kan handla om informationsutbyte rent tekniskt, men också om frågor som rör avtal och processer. Behövs det till exempel en organisation som sköter samordningen? säger projektledaren Mats Johansson. 

Stora möjligheter 

Ett första steg inom ramen för projektet är att genomföra en kartläggning – vilka möjligheter för testverksamhet och produktutveckling finns det redan idag? Sedan ska det också tas fram en första version av en integrerad, smart testmiljö. Den nya testmiljön måste kunna hantera flera delikata problem. Till exempel bör testbädden kunna ta hänsyn till om det finns konkurrens mellan medverkande aktörer eftersom alla aktörer kanske inte vill dela alla sina resultat. Andra viktiga aspekter är relaterade till affärsmodeller. Hur kan SMIG testmiljö finansieras och organiseras, och hur kan testmiljön stödja utvärdering av nya affärsmodeller?

– Bra testmiljöer ger kortare tid till marknad vilket i sin tur ger större konkurrenskraft. Plus att vi får säkrare gruvor och en mer effektiv gruvdrift, säger Thomas Gustafsson.  

Kontakt

Thomas Gustafsson

Thomas Gustafsson, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491323
Organisation: Reglerteknik, Signaler och system, Institutionen för system- och rymdteknik

Taggar