Hoppa till innehållet

Utbildar ny yrkeskategori

Publicerad: 22 november 2019

Lärarassistenter är en ny och allt mer efterfrågad yrkeskategori inom den svenska skolan. Tidigare har gruppen ofta setts som en extra resurs avsedd för enklare arbetsuppgifter men en ny uppdragsutbildning under ledning av Lernia och med medverkande av Luleå tekniska universitet syftar till en större professionalisering av yrket.

– Läraren är alltid ansvarig för den pedagogiska utvecklingen men en välutbildad lärarassistent kan i samarbete med läraren fylla en viktig funktion i klassrummet, säger Stina Thunberg, doktorand vid Luleå tekniska universitet och lärare på uppdragsutbildningen.

Stöttar lärare och elever

Sedan länge finns det människor som jobbar inom skolan men som saknar formell utbildning. Denna yrkesgrupp har genom åren haft många olika namn men gemensamt är att de ofta jobbar med mindre kvalificerade arbetsuppgifter.  I takt med en allt större lärarbrist och nya kravbilder på skolan har behovet av en yrkeskategori med stödjande funktion som komplement till lärarkåren ökat kraftigt. En del av lösningen på den utmaningen kan vara lärarassistenter som i samarbete med utbildade lärare stöttar undervisningen. För goda resultat krävs dock en professionalisering av den nya yrkeskategorin.

– Det som ofta saknas är en övergripande förståelse för hur det pedagogiska arbetet ser ut i skolan och att alla anställda har en läroplan att följa. Med denna utbildning ges deltagarna en djupare förståelse kring skolans värdegrund och en möjlighet att reflektera kring hur vi ska arbeta i skolan. Jag tror dessutom att man blir en tryggare person för eleverna om du är utbildad och på det klara över skolans roll och uppgift, säger Stina Thunberg.

Specialisering inom integration och specialpedagogik

Uppdragsutbildningen ges via Lernia i Piteå, Stockholm och Malmö. Drygt 100 personer deltar i den första omgången och till hösten 2020 ges den andra av tre planerade utbildningar. Luleå tekniska universitet ansvarar för undervisningen i de delar som rör svenska som andraspråk och specialpedagogik.  

– Genom en större kunskap om teorier och modeller för en gynnsam andraspråksutveckling kan lärarassistenten ge bättre stöttning till flerspråkiga elever men även underlätta det löpande arbetet för lärarna. Man kan även tänka sig att lärarassistenten har större möjlighet att sitta ner i lugn och ro med en mindre grupp elever som behöver extra hjälp med skolarbetet, säger Stina Thunberg och reflekterar kring rollen som lärarassistenter har i klassrummet.

– Lärarassistenter sätter inte betyg och det kan göra att de får en annan relation till eleverna. De blir en person som stöttar och bär upp undervisningen utan att eleverna känner att de värderar deras kunskap. Då kan man få en annan roll i lärandet som kan vara väldigt positivt. Det är där jag tror den här nya professionen kan utvecklas till något väldigt spännande.

Deltagarna i uppdragsutbildningen kommer från hela landet och består av personer som redan är anställda inom skolan och personer som inte jobbar i skolan sedan tidigare.

Kontakt

Stina Thunberg

Thunberg, Stina - Universitetsadjunkt

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493176