Hoppa till innehållet

Konferens med fokus på strömmad musik

Publicerad: 10 juni 2020

Nästa vecka anordnas konferensen Music in the age of streaming på Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet. Under två dagar samlar arrangemanget nordiska och internationella forskare med intresse för strömmad musik.

− Det här betyder mycket för forskningsmiljön på Musikhögskolan i Piteå och jag hoppas att den kan utmynna i nya samarbeten och fungera som en gemensam erfarenhetsbank i framtiden, säger Cecilia Ferm-Almqvist, gästprofessor vid Luleå tekniska universitet och en av konferensarrangörerna.

Musikhögskolan nod för konferensen

Konferensen organiseras i samarbete mellan det av Wallenbergstiftelsen finansierade projektet Evolving Bildung in the nexus of streaming services, art and users −  Spotify as a case och IASPM-norden, som är en nordisk del av ett internationellt nätverk med fokus på populärmusikforskning. På grund av det rådande coronaläget kommer konferensen streamas digitalt till deltagare utspridda runt om i världen.

− Musikhögskolan kommer dock vara noden och jag ser fram emot att ta del av alla olika perspektiv på strömmad musik samt att få presentera vårt eget tvärvetenskapliga projekts resultat, berättar Cecilia Ferm-Almqvist.

Olika perspektiv

Under konferensen kommer en mängd olika perspektiv på strömmad musik lyftas.

− Den kommer beröra allt från tekniska, ideologiska och demokratiska frågor till konstnärligt relaterade aspekter, berättar Cecilia Ferm Almqvist och ser fram emot kunskapsutbytet.

− Konferensen kommer att ge forskare från hela världen möjlighet att tillsammans försöka förstå det komplexa fenomenet strömmad musik och annan ljudande konst.

Konferensen var tänkt att anordnas på plats i Piteå och Musikhögskolan men planerna fick hastigt ändras under våren på grund av den pågående pandemin.

− Det fanns inget alternativ, det går inte att ställa in en konferens på temat strömning på grund att den i dagsläget behöver strömmas. Jag tycker till och med att det gör konferensen än mer innovativ och spännande, konstaterar Cecilia Ferm Almqvist.

Taggar