Hoppa till innehållet
Åsa Gardelli, Peter Parnes, Josef Hallberg.
Forskarna Åsa Gardelli, Peter Parnes och Josef Hallberg vid Luleå tekniska universitet, ska ta fram en app som ska hjälpa barn och unga i särskolan att förbättra sin läsförmåga. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Läslust - dataspelsteknik för bättre läsförmåga

Publicerad: 30 januari 2020

En applikation ska hjälpa barn och unga i särskolan att förbättra sin läsförmåga. Förhoppningen är att bättre läsförmåga kan bidra till större delaktighet i samhället. – Vi ska undersöka om dataspelsteknik kan öka läsintresset, säger Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem.

Läsförståelse är en viktig och central förmåga för utbildning, lärande och för möjligheten att vara delaktig i samhället. Dagens digitala samhällsutveckling ställer dessutom nya krav, krav som kan vara extra svåra att leva upp till om du har en intellektuell funktionsnedsättning.

– En central del av projektet handlar om att undersöka hur en digital applikation kan hjälpa personer i lässvårigheter att lära sig läsa. Appen kommer användas aktivt i undervisningen på särskolan och når alltså direkt den tilltänkta målgruppen, säger Peter Parnes. 

Digital interaktion

Barn och ungdomar i särskolan i Luleå kommun ska vara delaktiga i utvecklingen av applikationen, LäsLust, till exempel genom workshoppar och praktiska prov. Eleverna i särskolan kommer att få teckna och skapa berättelser, material som används för att skapa digitala representationer i ett interaktivt spel. I spelet formas barnens berättelser med bilder och ord. Läsförståelse och val påverkar berättelsens handling vilket i sin tur leder till återspelbarhet. Utformningen av applikationen sker iterativt, deltagarna kommer få prova olika förslag på applikationens utformning och sedan återkoppla det till forskarna som sedan gör önskade förändringar.

– Vi ska undersöka om det är möjligt att till exempel tillämpa dataspelsteknik och därigenom hitta ett bra hjälpmedel, förklarar Peter Parnes som tillsammans med Josef Hallberg, biträdande professor i distribuerade datorsystem, framför allt kommer ansvara för den tekniska utformningen.

Aktivt samarbete

Åsa Gardelli är biträdande professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Hon förklarar att ett specialpedagogiskt fokus kommer att vara vilken betydelse den läsfrämjande applikationen har för elevernas delaktighet.

– Vi bidrar med det pedagogiska och specialpedagogiska perspektivet i arbetet med app-utvecklingen. Just samarbetet mellan specialpedagogik, dataspelsteknik, bibliotek, särskola och skola gör det här till ett extra spännande projekt. 

Förutom att användas i särskolan kommer appen också så småningom att finnas tillgänglig för gratis nedladdning och demonstration på stadsbiblioteket i Luleå.

Kontakt

Josef Hallberg

Josef Hallberg, Biträdande professor

Telefon: 0920-493177
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Peter Parnes

Peter Parnes, Professor

Telefon: 0920-491033
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Åsa Gardelli

Åsa Gardelli, Professor

Telefon: 0920-492370
Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Taggar